Nyheter

C-ledningen slapp allvarliga överraskningar

Av: 

TT

Partiledare Annie Lööf kunde konstatera att stämman inte bjöd på några allvarliga överraskningar när den avslutades.
Partiledare Annie Lööf kunde konstatera att stämman inte bjöd på några allvarliga överraskningar när den avslutades.

NYHETER

Centerledningen slapp avgörande bakslag på Centerstämman även om man kom undan med blotta förskräckelsen i vissa frågor.

En radikal omläggning av skolpolitiken som hade ändrat majoritetsförhållandena i riksdagen uteblev.

Det fanns inför Centerstämman tecken på att den politiska kartan skulle ritas om i svensk skolpolitik. Att Centern skulle ändra majoritetsförhållandena i riksdagen i synen på köer till och vinster i friskolorna.

Men efter intensiv debatt på stämman slapp partiledningen radikala omläggningar av politiken. Debatten om slopade köer till friskolorna såg ut att gå emot partiledningen, men slutade ändå med att stämman slöt upp bakom partiledningens linje att behålla köerna om än i begränsad form.

Begränsad kötid

Partiets linje numera är att man bara får köa till hälften av platserna till en skola och bara tre år före skolstart. Någon vinstbegränsning för friskolorna blev det inte.

Partiet vill däremot se ett nytt resursfördelningssystem, att skolvalet blir obligatoriskt och att kommunens ansvar för att ordna grundskola till alla elever breddas till att inkludera även friskolor.

Den enda stora överraskningen för partidningen kom på lördagen strax före stämmofesten och handlade om hur man ska agera i kyrkovalen.

Ny kyrkopolitik

Stämman beslutade överraskande att man nu ska utreda om partiet ska sluta ställa upp som parti i kyrkovalen och ersättas av en fristående organisation med koppling till partiet, något andra borgerliga partier redan gjort.

En annan fråga som såg ut att gå partiledningen emot var förbudet mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar som stämman antog 2019. Nu beslöt stämman att gå på partiledningens hållning att ta bort förbudet.

Ett beslut som däremot gick emot partiledningen var att stämman vill att Socialstyrelsen ska ändra på reglerna för bloddonationer, så att homosexuella män inte ska ha särskilda regler.

Stämman beslutade i övrigt att minimistraffet för köp av sexuell handling ska höjas och minst vara fängelse, vilket även var partistyrelsens förslag.

Stämman vill också ha en högre straffskala för sexualbrott i allmänhet. Domare och nämndemän ska genomgå sexualbrottsutbildning för att få döma i sexualbrottsmål.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu kan du se din kreditkoll gratis - snabbt och tryggt med BankID. Se din kreditkoll direkt

MinKreditkoll SE

Publisert: