Varnar för elbrist: Miljöpartiet avvecklar kärnkraften bakvägen

Branschen fruktar elbrist om regeringen inte fattar beslut om kärnbränsleförvaringen.

Moderaterna går ett steg längre och hävdar att regeringen har en dold agenda.

– Detta är Miljöpartiets sätt att försöka tvinga fram en avveckling av kärnkraften, säger Ulf Kristersson.

Moderaterna kräver att regeringen senast torsdag fattar beslut om slutförvaringen av kärnbränsle. Annars riskerar mellanlagringen för kärnbränsle att bli fullt, utan att det finns en plan för slutförvaringen.

– Fattar man inte besluten om slutförvar får man allvarliga problem. Det är ett hot mot energiförsörjningen och industrin men också mot klimatomställningen, säger Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson tror att Miljöpartiet vill snabbavveckla kärnkraften bakvägen.
Ulf Kristersson tror att Miljöpartiet vill snabbavveckla kärnkraften bakvägen.

Om det inte går att lagra avfallet så påbörjas nedläggningen av minst ett kärnkraftverk, säger Kristersson. Han hävdar att det är just detta som är Miljöpartiets strategi.

– De snabbavvecklar kärnkraften bakvägen.

Kräver beslut senast torsdag

Bakgrunden till problemet är att regeringen vill separera besluten om mellanlagring och slutförvaring från varandra. Ansvarig minister Per Bolund vill på det viset påskynda mark- och miljödomstolens arbete med att godkänna mellanlagring. Ulf Kristerssons hävdar att regeringens agerande får rakt motsatt effekt – att det kommer ta längre tid för domstolen att besluta eftersom förutsättningarna ändras.

– De måste senast torsdag fatta ett entydigt regeringsbeslut, säger Kristersson.

35 procent av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraftverken.
35 procent av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraftverken.

Johan Dasht, vd för branschägda Svensk Kärnbränslehantering, SKB, ger Kristersson rätt i att det kommer få konsekvenser om regeringen inte fattar beslut.

– Om kärnkraftverken inte kan skicka sitt använda bränsle till oss så kommer de att tvingas stå still.

Stora konsekvenser för elen

Han fortsätter:

– Tar vi bort en anläggning så kommer det bli en väldigt kraftig reaktion på stabiliteten på nätet. Och stegvis försätter vi oss då i en känsligare och känsligare situation.

Redan idag har Sverige problem med stabiliteten på näten.
Redan idag har Sverige problem med stabiliteten på näten.

Johan Dasht pekar på att kärnkraftens roll i den svenska elförsörjningen då 35 procent av hela Sveriges elproduktion kommer från kärnkraftverken. Ett bortfall skulle få stora konsekvenser:

– Redan i dag har vi periodvis stora problem med stabiliteten på näten i södra Sverige och vi tvingas under perioder importera el när vi inte kunnat få det vi behöver via vind och vatten, säger Johan Dasht.

Bolund tar frågan på allvar

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) vill inte låta sig intervjuas men uppger i en skriftlig kommentar:

”Vi tar frågan på allvar och har hela tiden jobbat för att vi ska kunna undvika ett driftstopp för kärnkraften efter 2023. Det är därför vi tittat på lösningen att ta beslut om mellanlagret först som vi skickat ut på remiss. Jag arbetar prioriterat för att se till så att ett sådant driftstopp ska kunna undvikas.”

Miljö-och klimatminister Per Bolund (MP) hälsar att partiet tar frågan på allvar.
Miljö-och klimatminister Per Bolund (MP) hälsar att partiet tar frågan på allvar.
Publisert: