Diskussioner om bärgning av Estonias bogramp

Publicerad 2022-06-13

En del av vraket Estonia kan eventuellt behöva undersökas ytterligare på land, enligt Haverikommissionens ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand.

– Det som skulle kunna vara aktuellt att bärga är framförallt just bogrampen, eftersom det är en viktig pusselbit i händelseförloppet i förlisningen.

I dag är den fartygsdelen lös och lutar mot skrovet. Två kvarvarande gångjärn har släppt, berättar Bäckstrand. Just nu leder Haverikommissionen en expedition ute på Östersjön. Då ska bland annat bogrampen fotograferas.

– Om det blir tillräckligt bra så finns det kanske inte heller något behov av att bärga den. Vi får se helt enkelt.

Jonas Bäckstrand kan inte säga något mer om den möjliga åtgärden.

– Det finns inte något sådant beslut, om den ska bärgas eller inte, utan det får vi återkomma till. Det är diskussioner vi för.

”Vi är väldigt nöjda”

Expeditionen på Östersjön har pågått i en vecka. Totalt beräknas undersökningen ta mellan 12 och 16 dagar. Vraket fotograferas med en speciell teknik, fotogrammetri, där ett stort antal stillbilder sätts samman till en tredimensionell bild i hög upplösning. Arbetet är extremt väderberoende och för att få optimal sikt bedömdes juni vara den bästa månaden för undersökningarna.

– Vi får bilder av väldigt hög kvalitet så att så här långt är vi är väldigt nöjda, säger Bäckstrand.

Tekniska svårigheter

Expeditionen haft en del motgångar. I tisdags fastnade en specialbyggd undervattensdrönare strax efter att den släppts ner i havet och två dagar senare gick en kabel av under arbetet. Trots det går arbetet enligt tidsplanen.

– Vi har räknat med en del tekniska svårigheter. Det här är ingen enkel uppgift, det är vi helt medvetna om, så att det har vi tagit höjd för i tidsschemat, säger Bäckstrand.

Bakgrunden till de nya undersökningarna är de hål som hittades och presenterades i dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt” som sändes 2020.

Det kommer att ta tre till fyra månader att sammanställa all data från expeditionen, berättar Bäckstrand. När det arbetet är klart kommer fotomaterialet att offentliggöras.

Rättelse: I en tidigare version fanns en oriktig uppgift i första bildtexten, vilken nu är rättad.