Forskarlarm: klimatförändringarna kväver världshaven

Världshaven kvävs – i klimatförändringarnas spår.

Resultatet: döda bottnar och hotat fiske.

– Vi människor förändrar just nu det metaboliska tillståndet i planetens största ekosystem, med helt okända följder för det marina livet, säger oceanografen Matthew Long till Climatecrocks.com .

Fiskar behöver – precis som landlevande djur – syre för att andas. Och fram till nu har världshaven innehållit lagom halter av den livsuppehållande gasen.

Men när vattnet värms upp i klimatförändringarnas spår minskar havets förmåga att hålla syre.

Och det är precis vad som sker nu.

En ny vetenskaplig studie publicerad i den amerikanska tidskriften Geophysical Research Letters har tittat på följderna. Forskarna delade upp världshaven i tre zoner, det ytnära vattnet, det mellandjupa och det riktigt djupa.

De tillämpade sedan två scenarior: ett där vi släpper ut väldigt mycket växthusgaser. Och ett där utsläppen blir något lägre.

Därpå använde de klimatmodeller för att följa minskningen av syre i havet – och se när det överskred de naturliga variationerna.

Resultatet: redan år 2080 kommer runt 72 procent av haven att att lida av onaturlig syrebrist, om vi släpper ut mycket växthusgaser. Om utsläppen följer den lägre kurvan kommer vi att nå samma nivå tjugo år senare.

Fisken får svårt att andas när syrehalten i ha ven sjunker.
Fisken får svårt att andas när syrehalten i ha ven sjunker.

Okända följder

Följderna för ekosystemen i haven är näst intill omöjliga att överblicka. Men något vet vi. I båda scenariorna är det medeldjupa havet – mellan 200 och 1000 meter – känsligast och förlorade syre snabbast.

Det är dåliga nyheter eftersom det är härifrån en stor del av fiskefångsten hämtas.

– Den här zonen är väldigt viktigt för oss eftersom mycket kommersiell fisk lever här. Minskningen av syre påverkar andra marina resurser också, men fisket är det som påverkar vår vardag mest, säger Yuntao Zhou, oceanograf vid Shanghai Jiao Tong University och huvudförfattaren till studien, i ett uttalande.

Kritisk tröskel

Den medeldjupa zonen förlorar redan syre i en onaturlig takt och passerade en kritisk tröskel under 2021, enligt forskarna. Enligt studien kan det handla om reaktioner som inte går att återställa.

Oceanografen Matthew Long vid US National Center for Atmospheric Research säger till sajten Climatecrocks.com att studien är oroande och manar till snabb handling:

– Vi människor förändrar just nu det metaboliska tillståndet i planetens största ekosystem, med helt okända följder för det marina livet. Det kan få stor påverkan på världshavens möjligheter att upprätthålla viktigt fiske.

Hajen drabbas

Klimatförändringarna har i kombination med en massiv övergödning gjort att världshaven förlorar syre i snabb takt, något som redan lett till döda havsmiljöer.

Stora fiskar som haj, tonfisk och svärdfisk drabbas särskilt hårt.

Runt 700 områden i världshaven lider just nu av syrebrist jämfört med bara 45 på 1960-talet, har en tidigare forskningsstudie visat.

Publisert:

LÄS VIDARE