Miljoner till forskning om miljön

Av:  TT

Större kunskap om hanteringen av dagvatten ska bidra till att miljömålen uppnås. Arkivbild.
Större kunskap om hanteringen av dagvatten ska bidra till att miljömålen uppnås. Arkivbild.

Vattenkraftens miljöpåverkan, minskat matsvinn, dagvatten samt två forskningsprogram om hållbar klimatomställning och klimatanpassning.

Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten utlyser 83 miljoner kronor i anslag till fyra forskningsområden.

Totalt 44 miljoner kronor ska gå till två femåriga forskningsprogram som kan koppla samman frågor om minskad klimatpåverkan, effektiv klimatanpassning och återställande med bevarande och stärkande av biologisk mångfald.

Ytterligare 24 miljoner kronor ska utlysas till att stödja forskning som ökar kunskapen om vattenkraftens påverkan på miljön.

Därtill vill de båda myndigheterna bevilja två projekt som analyserar kunskapsläget om dagvatten, med en budget på högst 1,5 miljoner kronor vardera. Arbetet ska bidra till policyutveckling inom dagvattenområdet.

Naturvårdsverket bjuder också in enskilda forskare eller forskargrupper att söka totalt 12 miljoner kronor för forskning om effektiva åtgärder för att minska matsvinn. Målet är att bevilja stöd åt flera projekt på området.

”Mycket roligt att öppna så många utlysningar, dessutom med stor spännvidd, och viktigt att hämta in den kunskap som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten identifierat som kritisk för miljöarbetet”, säger Mats Andersson, chef för forskningsenheten i ett pressmeddelande.

Publisert:

Ämnen i artikeln