Konsumenter uppmanas kontrollera tonfisk

1 av 3
NYHETER

Garnfångad torsk i östra Östersjön får rött ljus.

Och ett varnande finger höjs för nästan all tonfisk på grund av rovfiske på många platser.

– Informationen på tonfiskburkar, i butiker och på restauranger är ofta vilseledande, säger Inger Melander, ansvarig för fiskguiden på Världsnaturfonden WWF.

Världsnaturfondens (WWF) presenterar i dag sin årliga fiskguide. I den elfte upplagan av konsumentguiden lyfter man särskilt fram den utsatta tonfisken.

– Jag vet att den största delen av fisket av tonfisk bedrivs med sådana fångstmetoder som har en kraftig negativ påverkan på ekosystemet, säger Inger Melander.

Och hon menar att man som konsument bör vara aktiv.

– Kontrollera om tonfisken har en MSC-certifiering. Har den det kan man vara trygg. På en restaurang eller i fiskaffären måste du fråga. Kan man inte få ett klart svar, rekommenderar jag att man väljer en annan rätt på menyn eller en annan fisk i fiskdisken.

Torsken får rött ljus

Redan tidigare har torsken från västra Östersjön haft rött ljus. Men nu flyttas även garnfångad torsk från östra Östersjön till kategorin "låt bli".

– Torsken i Östersjön mår generellt dåligt. Så har det varit i flera år. Men ny information visar att garnfisket medför negativ effekt på tumlare och sjöfågel. Och det gör att det tippar över från gult till rött, säger Inger Melander.

Men det ska noteras att det inte gäller all torsk. Det finns MSC-certifierad torsk från andra områden än Östersjön och den får grönt ljus.

– Det svenska fisket är MSC-certifierat. Med logga och allt på plats får torsken från Skagerak och Kattegatt och norska rännan grönt ljus, säger Inger Melander.

MSC står för Marine Stewardship Council och är en internationell organisation som genom certifiering arbetar för ett hållbart fiske.

Laxen populär

I år lanserar WWF samtidigt med guiden en rapport om svensk konsumtion av fisk och skaldjur. Det är den första större kartläggningen som tittar på vad för fisk och skaldjur som svenskarna äter. Där framgår att svensk fiskkonsumtion har ökat med över 30 procent de senaste fem åren och att vi nu äter i genomsnitt 11 kilo fiskfilé och skaldjur utan skal per person och år. Den vanligaste fisken är lax, följt av torsk och sill/strömming. Vi äter nästan dubbelt så mycket lax som torsk.

FAKTA

Så äter vi fisk

▪▪ Svensken äter i genomsnitt 11 kilo fiskfilé och skaldjur utan skal per person och år (2015). Det är en ökning sedan 2011 då konsumtionen låg på drygt 8 kilo per person och år.
▪▪ 11 kilo filé och skaldjur utan skal per person och år motsvarar omkring 25 kilo hel fisk.
▪▪ Omkring 60 procent av fisken är vildfångad, 40 procent är odlad.
▪▪ Knappt 75 procent av fisken och skaldjuren vi äter är importerad, drygt 20 procent kommer från svenskt fiske och omkring 6 procent från svenska fiskodlingar.
▪▪ Omkring 25 procent av den totala volymen är certifierad av MSC eller ASC.
▪▪ Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan.

Källa: RISE SP Rapport 2017:07

FAKTA

Fem nya arter i fiskguiden

▪▪ Världsnaturfondens (WWF) fiskguide innehåller i år fem nya arter, vars syfte är att ge konsumentråd för hållbara och mer miljövänliga inköp av fisk och skaldjur.
Havsabborre: Får gult ljus om den är fiskad med handlina i östra centrala Atlanten, nordöstra Atlanten eller Medelhavet. Gult ljus gäller även för havsabborre odlad i Frankrike. Rött ljus om den är fångad i Medelhavet eller i Atlanten. Rött ljus om den är odlad i Medelhavet, Europa eller Turkiet samt för konventionella odlingar i marina kassar.
Guldbrax/Guldsparid: Får gult ljus om den är fiskad längs Portugals kust eller i Medelhavet med handlina, om den är fiskad med spö (Pole & Line) i Biscayabukten samt om den är odlad i Frankrike. Guldbrax som är fångad i Medelhavet och nordöstra Atlanten får rött ljus. Det röda ljuset gäller även för odlad Guldbrax från Medelhavet, i Europa i öppna kassar samt för konventionell odling i marina kassar.
Grönmussla: Får grönt ljus om den är odlad eller handplockad på Nya Zeeland. Rött ljus för grönmusslor som är bottenskrapade eller trålade, oavsett fångstområde.
Röd snapper: Får rött ljus oavsett fångstmetod och fångstområde.
Clarias/Afrikansk ålmal: Får grönt ljus om den odlas i slutna recirkulerande system (RAS) i Tyskland, Holland och Sverige. Rött ljus gäller annars, oavsett fångstområde eller odlingsland.

Källa: WWF

FAKTA

Rött, gult eller grönt?

▪▪ WWF listar sina konsumentråd om fisk och skaldjur i tre kategorier.
Grönt ljus – "Bästa val" – innebär bland annat att fiskebestånden är rikliga och odlingar sköts på ett mer hållbart sätt samt att det finns en effektiv förvaltning på plats.
Gult ljus – "Var försiktig" – innebär bland annat att det finns en viss osäkerhet kring fisket eller odlingsmetoderna.
Rött ljus – "Låt bli" – innebär att WWF avråder från köp, på grund av att fisken/skaldjuren kommer från ohållbart fiske eller odlingar som skadar miljön.
▪▪ Råden i guiden är beroende av art, fångstmetod, fångstområde samt odlingsland och odlingsmetod.

Källa: WWF

FAKTA

De vanligaste matfiskarna

▪▪ Arter som dominerar konsumtionen av fisk och skaldjur i Sverige. Gäller filé eller skaldjur utan skal 2015. Totalt konsumerades 109 000 ton under året.

1. Lax 37 652 ton
2. Torsk 15 673 ton
3. Sill/Strömming 14 369 ton
4. Makrill 6 216 ton
5. Gråsej 5 565 ton