L: Alla skolor ska vara redo för tvångsflyttade

Lars Larsson/TT

Publicerad 2021-07-27

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni höll pressträff på tisdagen för att presentera förslag om studiero i skolan.

Alla skolor, även friskolor, ska vara skyldiga att ta emot elever som måste omplaceras för att de hotat lärare eller andra elever, anser Liberalerna.

I dag finns ingen fungerande samordning, enligt L.

– Vi menar att det inte bara ska handla om de kommunala skolorna som samarbetar och är redo att hjälpa varandra, utan också de fristående skolorna ska vara en del av samverkan, sade Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni på en pressträff om förslag om studiero och ordning i skolan.

En skola som drivs med skolpeng ska vara skyldig att dela ansvaret med de kommunala, understryker hon. På frågan om hur stor hon bedömer viljan att vara med bland friskolor är säger hon:

– Jag tror inte att det ska handla om frivillighet, det ska handla om samordning i kommunen. De som bedriver skolor med stöd av skolpeng ska inkluderas i ett system som gör det möjligt att flytta på utagerande elever som utsätter andra för hot och annan fara, säger Sabuni.

Alltid polisanmäla

Sabuni redogör på pressträffen för tre nygamla skolförslag, som partiet slipat lite ytterligare på. Förutom bättre och verkliga möjligheter att flytta på elever så handlar det också om att elever som begår brottsliga handlingar alltid ska polisanmälas. Varje skola måste ha rutiner för det.

I dag kan det, enligt Nyamko Sabuni, hända att skolor inte anmäler brott som elever gjort sig skyldiga till eftersom det exempelvis skulle kunna skada just den skolans rykte och ”varumärke.”

Liberalerna vill även att en rektor omedelbart ska kunna stänga av en elev tillfälligt, utan att invänta en utredning. En rektor på gymnasiet ska också ha mandat att stänga av en elev för gott.

Lärarnas riksförbund (LR) säger sig känna igen förslagen från tidigare utspel från L, men konstaterar att förslaget om att en gymnasierektor ska kunna stänga av en elev omgående är en precisering.

Kräver resurser

Det är, enligt LR, självklart att både kommunala skolor och friskolor ska ha beredskap att ta emot omplacerade elever. Men förbundet ser vissa svårigheter med att alla skolor ska ha akutplatser stående, det kommer att kräva stora, extra resurser.

– Ska skolorna ha två platser stående måste någon betala för det, säger Svante Tideman, förste vice ordförande i LR.

Han konstaterar att elever som misskött sig ofta också har problem med att klara skolan.

– Men i stället för extraordinära åtgärder borde man satsa på att ge lärarna bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Tideman och framhåller att lärarna i dag inte har den tid för eleverna som skulle behövas.

Följ ämnen i artikeln