Nya miljonfiaskot: Ambulansflyget i tvist med SAS

Kritiken: Dubbelt så dyra flygplan och oro för patienterna

Av: Christoffer Nilsson, Mattias Sandberg

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Regionernas satsning på ambulansflyg beskrivs som ett dyrbart fiasko – innan det ens startat.

Nu kan Aftonbladet avslöja den interna splittringen, de ökade kostnaderna och hur det har betalats miljonbelopp med skattemedel efter en hangar-tvist med SAS.

– Det gör mig rejält frustrerad och förbannad, säger Ola Karlsson, ordförande i Svenskt ambulansflyg.

Det första av sex jetplan kommer i april.

Därefter ska landets 21 regioner ta över driften av ambulansflyget via Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg, KSA, en organisation finansierad av regionerna.

I början av februari avslöjade Aftonbladet att upphandlingen av bemanningsbolag för piloterna pausades.

Fackförbund har vädjat om att piloterna bör få en fast anställning – och frågan har även varit uppe i riksdagen.

Men det är bara ett av KSA:s bekymmer.

Dubbelt så dyra plan

När regionerna, tidigare landstingen, bildade KSA 2016 var det för att samordna och effektivisera ambulansflyget. KSA skulle köpa sex flygplan för drygt 300 miljoner kronor och hyra ut dem till en privat aktör som skulle sköta driften.

Planerad start: 2020.

Upphandlingen tog tid – bland annat fick den göras om då den stred mot lagen om offentlig upphandling – men till slut köptes sex jetflygplan från den schweiziska tillverkaren Pilatus.

Pris: 720 miljoner kronor.

Aftonbladets granskning visar på fler stora utgifter:

  • Så sent som i slutet av förra året tvingades KSA betala 3,2 miljoner kronor till SAS för att komma ur ett kontrakt. Bakgrunden var att KSA avtalat att hyra en hangar på Arlanda. Men de insåg senare att de inte kunde bedriva en fungerande verksamhet där, på grund av föreskrifterna om luftfartsskydd. I ett mejl skrev en representant för SAS att det var ”beklagligt” att KSA i ett så sent skede meddelade att man ville bryta avtalet och att det gav SAS anledning att anta att KSA ”inte utvärderat förutsättningarna för att använda Arlanda (eller andra större flygplatser) som bas på ett omsorgsfullt sätt”. I dag avböjer SAS att kommentera fallet.

  • Den medicinska utrustningen började levereras innan det fanns flygplan. På grund av den förväntade livslängden måste utrustningen bytas ut om ett antal år. Dessutom gör valet av plan att man behöver komplettera redan nu.

  • Flygplanen blev dubbelt så dyra som den ursprungliga tanken. Den höga kostnaden och att Sverige inte bedöms vara i behov av en flotta med jetplanskapacitet har kritiserats.

Markus Bucher, vd Pilatus och Annika Tännström, tidigare ordförande i förbundsstyrelsen, i samband med KSA:s köp av sex nya jetplan. Notan: 720 miljoner kronor.
Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Markus Bucher, vd Pilatus och Annika Tännström, tidigare ordförande i förbundsstyrelsen, i samband med KSA:s köp av sex nya jetplan. Notan: 720 miljoner kronor.

– Tjänstemän och politiker ska inte leka flygbolag. Det är uppenbart att de inte har koll. Det är ett fiasko från början till slut. Ett dyrbart fiasko för skattepengar, säger Henrik Johansson (L) fritidspolitiker i Örebro som skrivit flera debattartiklar om affären.

KSA:s styrelseordförande Ola Karlsson (M):

– Det är första gången som samtliga regioner samverkar i en fråga på det här viset. Det har varit många luftgropar på den här resan. Vi möter nya problem som vi inte förväntat oss och försöker lösa dem efter hand, säger han.

I förlikningsavtalet med SAS framgår att KSA måste köpa sig loss för 3,2 miljoner kronor.

Följde inte rådet

När planen hade köpts 2019 skulle KSA upphandla en operatör för att sköta verksamheten.

Men upphandlingen avbröts och KSA beslutade i stället att hantera driften på egen hand.

En orsak var oron för momskostnader om man hyrde ut sina plan till en operatör.

För att få klarhet rekommenderades KSA att begära ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Något som aldrig gjordes, enligt nämnden.

KSA kritiserades internt.

”Sedan januari i år har vi förgäves försökt få underlag och fakta för att kunna göra relevanta jämförelser mellan alternativen”, skrev styrelsemedlemmen Anna Mannfalk (M) i ett yttrande.

I ett särskilt yttrande kritiserade styrelseledamoten Anna Mannfalk (M) beslutet att avbryta operatörsupphandlingen.

“Billigare för alla”

När KSA presenterade köpet av sex jetplan lovade man en billigare lösning – för alla.

Aftonbladet har begärt ut regionernas kostnader för ambulansflyg och jämfört med kalkylerna för KSA.

Resultatet visar en ökning.

Det senaste ”normalåret” 2019, före pandemin, betalade de 21 regionerna omkring 199 miljoner kronor för ambulansflyg.

Enligt KSA:s plan för 2022 och 2023 blir motsvarande summor 232 respektive 240 miljoner kronor.

KSA:s styrelseordförande Ola Karlsson:

– Man måste komma ihåg att KSA har ett större uppdrag än vad dagens ambulansflyg har. Det blir en beredskap dygnet runt i hela landet vilket inte riktigt finns i dag. Att verksamheten skulle bli något dyrare är jag inte så förvånad över, säger han.

Oro för patientsäkerhet

Men det är inte bara kostnaderna som har ifrågasatts – utan även patientsäkerheten.

Lars Falk är sektionschef på Ecmo-centrum på Karolinska sjukhuset. Svårt sjuka patienter flygs från hela landet för att vårdas på avdelningen. 

– Vi har sett en hel del problem från början. Vi genomför de mest avancerade transporter som går att göra med de svårast sjuka. Det är en helt annan verksamhet än vad KSA är.

Foto: TT
Lars Falk, sektionschef på Ecmo-centrum på Karolinska sjukhuset.

Den medicinska personalen arbetar tätt med piloterna och Falk är oroad över att regionerna tar in bemanningsbolag.

Han säger att det känns som de ”tvingats in” i upplägget.

– När KSA bestämde sig för inhyrd personal kände vi att de börjar tassa på patientsäkerheten. Piloterna måste förstå Ecmo-maskinerna, hur de är uppbyggda och träna tillsammans med vårdpersonalen. Gör du något fel när du flyttar en patient kan patienten dö. Det är extremt viktigt att piloterna är en del av verksamheten och inte någon man tar in bara för att flyga ett flygplan.

Ecmo är en mycket avancerad teknik där blod syresätts utanför kroppen när hjärtat eller lungorna inte fungerar.

Ordföranden: Skulle ha utretts bättre

Styrelseordförande Ola Karlsson menar att det kommer finnas en bättre beredskap runt ambulansflyget i KSA:s regi.

Foto: PILATUS
De nya jetplanen från schweiziska tillverkaren Pilatus börjar levereras i april.

Samtidigt har han förståelse för oron.

– Det är alldeles uppenbart att det periodvis har funnits en bristande tilltro till KSA:s förmåga att leverera. Tidsplaner har förskjutits och det har funnits en välgrundad osäkerhet bland regionerna: När kommer de att lyfta? Min uppgift är att försöka återuppbygga förtroendet.

Känner du att ni tog er vatten över huvudet?

– Jag kan känna att rätt så många frågor skulle ha utretts bättre från början. Frågor som har uppfattats som självklara i fem-åtta år är inte prövade juridiskt, utan det dyker upp nya frågetecken så här sent i processen. Det gör mig rejält frustrerad och förbannad.

I dag återstår fortfarande flera upphandlingar för KSA.

Det finns tider bokade på en simulator i Paris, men ännu inga piloter som kan genomföra utbildningen. KSA saknar även tekniker, en komplett medicinsk utrustning, en permanent bas på Arlanda och ett godkänt drifttillstånd från Transportstyrelsen.

Det första av sex jetplan kommer i april.

Publicerad:

LÄS VIDARE