KU vill tidigarelägga granskningen av IT-skandalen

Foto: Stefan Mattsson
NYHETER

Riksdagens konstitutionsutskott kommer sannolikt att tidigarelägga granskningen av hur regeringen har hanterat IT-skandalen inom Transportstyrelsen.

Det uppger Ekot om pratat med partiernas talespersoner.

– Jag överväger att kalla utskottet till ett extra sammanträde redan i augusti, säger KU:s ordförande, Andreas Norlén (M) till Ekot.

Enligt de ordinarie rutinerna ska granskningen inledas efter årsskiftet, och vara färdigt under våren 2018, men under fredagen meddelade KU:s ordförande Andreas Norlén (M) till Sveriges Radio Ekot att han nu vill att arbetet med granskningen ska inledas redan under sommaren.

– Jag överväger att kalla utskottet till ett extra sammanträde redan i augusti. Säkerhetskrisen är en stor och en viktig fråga, och det kommer att bli ett omfattande ärende, och jag tror det vore värdefullt om vi kom i gång med det arbetet så tidigt som möjligt, säger han till Ekot.

Detta då både den förra alliansregeringen och den nuvarande regeringen har anmälts till KU.

Att arbetet ska påbörjas omgående stöds även av en majoritet i utskottet uppger Ekot som pratat med partiernas talespersoner.

– Det kommer vara mycket material och tidskrävande att samla in det. Därför vill vi från Kristdemokraterna redan nu har ett sammanträde. I sin helhet kommer den här granskningen ta lång tid. Det är inget man gör på en kafferast, säger Kristdemokraten Tuve Skånberg till Ekot.

Även Sverigedemokraternas Fredrik Eriksson tycker att KU:s granskning bör tidigareläggas då det finns en rad frågor som behöver redas ut.