Muslimsk skola stängs efter larm från Säpo

Skolminister Lotta Edholm: ”I Sverige skyddar vi våra barn”

Publicerad 2023-11-28

Muslimska grundskolan Cordoba.

Skolinspektionen drar in tillståndet för ytterligare en muslimsk friskola, Cordoba International School i Stockholm.

Anledningen är Säpo-uppgifter om personer i styrelsen med kopplingar till våldbejakande religiös extremism.

– Varenda förälder ska veta att i Sverige skyddar vi våra barn från sådana krafter, säger skolminister Lotta Edholm (L) om beslutet.

Skolinspektionen drar in tillståndet för bolaget ALM Education, som driver skolan i Kista i norra Stockholm. Beslutet gäller från den 8 januari. 516 elever kan efter jullovet tvingas byta skola.

Bakgrunden är att Säpo bedömer att flera personer i styrelsen har haft kontakt med våldsbejakande islamister. En person som varit engagerad i förskolan Mångården, som också ingår i skolkoncernen, ska enligt Säpo ha verkat för en islamistisk terroristorganisation utomlands.

Även ägare och vd anses enligt beslutet olämpliga att driva en skola.

Skolminister Lotte Edholm: ”Vi skyddar våra barn”

Skolministern: islamister ska inte få inflytande

Skolminister Lotta Edholm säger att regeringen vill ha hårdare granskning av muslimska skolor där det finns risk för radikalisering:

– Det känns efter dagens beslut extra viktigt att regeringen både gett Skolinspektionen i uppdrag att granska skolor där det finns just en riskbild avseende extremism och islamism, och att Skolinspektionen redan nästa år får ytterligare medel för att förstärka sin granskning.

– Radikala islamister och terroranknutna extremister ska självfallet aldrig ges inflytande över svensk skola, säger Lotta Edholm.

Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund menar att det inte är nog.

Kontroller är bra men kommer aldrig räcka. Därför har vi länge drivit på för göra upp med sönderprivatiseringarna och förbjuda religiösa friskolor. Tyvärr har en majoritet i riksdagen stoppat det. Det här är resultatet, säger Åsa Westlund.

– Det är obegripligt att skolministern och SD-regeringen vill bevara ett system som göder extremism på detta sätt.

Bygger på hemliga underrättelsekällor

Säkerhetspolisen menar att barn och ungdomar på Cordoba International School och Förskolan Mångården riskerar att radikaliseras och utsättas för icke-demokratiska värderingar.

Vilken terrororganisation utomlands det handlar om vill Säpo inte gå in på. Uppgifterna om extremism ska bygga delvis på underrättelser och källor.

– I de fall det är möjligt delar vi information med aktuella myndigheter men i övrigt kan vi inte delge mer information, säger Karin Lutz, presstalesperson på Säpo.

Aftonbladet har tidigare avslöjat hur skolan har utretts för bidragsbrott

Skolinspektionen drar in tillståndet för muslimska grundskolan Cordoba International School.

Skolans svar: Barn har inte radikaliserats

Enligt skolbolagets svar till myndigheterna har Cordobaskolan funnits sedan 1997 utan att något barn utsatts för radikalisering. Alm Education menar att Säpos uppgift om våldbejakande extremism är ”oprecis” och att de själva inte ens fått veta vilka personer som pekas ut.

Så sent som förra året gjorde Skolinspektionen en granskning av skolan och hade då inga anmärkningar.

– Då tittade vi på undervisningens innehåll vilket är något helt annat. Det är samtidigt så att vi vid en inspektion får bara en ögonblicksbild och att det då är svårt att fånga företeelser så som risk för radikalisering, säger enhetschef Anna Bergqvist.

Enligt Skolinspektionen är det enbart Säpos uppgifter som ligger till grund för beslutet att stoppa skolan.

– Vi tänker att det räcker med Säpos yttrande och bedömning. Uppgifterna är så allvarliga och kan ensamt ligga till grund för att bedöma huvudmannen som olämplig, säger Anna Bergqvist.

Cordobaskolans ägare har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Aftonbladet söker Alm Educations vd och skolans rektor.