Klart ja i EU till konvention mot kvinnovåld

TT:s korrespondent

Publicerad 2023-05-10

Svenska ledamoten Arba Kokalari (M) har varit en av de ansvariga för EU-parlamentets hantering av Istanbulkonventionen. Arkivfoto.

EU-parlamentet ger klartecken för EU att gemensamt ratificera Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor och flickor.

SD avstod och röstade nej – och får besk kritik från övriga svenska partier.

I två separata omröstningar på onsdagseftermiddagen sades ja till olika delar av konventionen med stor majoritet: 472 röster mot 62 och 73 nedlagda, samt 464 röster mot 81 och 45 nedlagda.

Alla svenska partier utom SD hade redan på förhand lovat att rösta ja. SD har i sin tur motiverat sitt val att avstå respektive rösta nej med att man principiellt anser att det ska vara stater, snarare än EU som helhet, som ratificerar internationella konventioner.

Övriga svenskar är föga imponerade.

”Helt obegripligt hur SD, som enda svenska parti, inte röstade för det historiska beslutet. Att försöka lägga krokben för kvinnors mänskliga rättigheter är att stå på fel sida av historien”, hälsar Arba Kokalari (M) till TT via sms.

”Ännu en gång visar SD sitt rätta ansikte. De vill helt enkelt inte bekämpa mäns våld mot kvinnor och det är skamligt”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Europarådets Istanbulkonvention lades fram 2011 och har hyllats som ett genombrott i kampen mot könsbaserat våld, med sina definitioner av vad som ska räknas som brott och måste bestraffas. Den ratificering som nu kommer att göras för EU:s del gäller dock bara vissa delar, på de områden där det är EU som bestämmer.

EU-parlamentets klartecken innebär att medlemsländerna kan hålla en avgörande omröstning om att ratificera på ett ministermöte i juni.

Även om ett fåtal länder fortsatt är emot så väntas godkännandet även där gå igenom med klar marginal.

Följ ämnen i artikeln