Allt fler får böteslappar från Skånetrafiken

Förra året var det 1 700 fler biljettlösa resenärer som åkte fast.
Förra året var det 1 700 fler biljettlösa resenärer som åkte fast.

Förra året bötfällde Skånetrafiken tio procent fler resenärer än 2018.

Tjuvåkandet i sig har dock inte ökat - men däremot görs det mer kontroller.

– Vi har gjort ungefär 170 000 extra biljettkontroller, säger Mikael Thomasson, Chef Företag & Partners vid Skånetrafiken.

Skånetrafiken siffror över resenärer som åkt med ogiltig biljett, eller ingen biljett överhuvudtaget, visar på att betydligt fler böteslappar delades ut 2018 än 2019.

I fjol delade Skånetrafiken ut närmare 18 000 tilläggsavgifter medan de året innan kom upp i knappt 16 300 stycken.

– Vi har gjort ungefär 170 000 extra biljettkontroller 2019 kontra 2018. Gör man fler kontroller blir det lite mer tilläggsavgifter. Andelen som inte har giltiga biljetter har inte höjts i den bemärkelsen, säger Mikael Thomasson, Chef Företag & Partners vid Skånetrafiken.

Knapp ökning bland resenärerna

Att mäta resenärer som reser med ogiltiga biljetter är inte det lättaste, med anledning av det mörkertal som finns i de tjuvåkare som undkommer böter, men de siffror Skånetrafiken redovisat visar på en marginell ökning.

Förra året reste 1,38 procent av resenärerna med ogiltiga biljetter medan motsvarande siffra 2018 var 1,41 procent.

Istället är det den ökade mängden biljettkontroller och var kontrollerna utförs som ligger bakom den tioprocentiga ökningen av tilläggsavgifter.

– Vi gör fler kontroller och gör kanske mer kontroller på ställen där vi ser att det behövs mer. Sprider man ut kontrollerna där färre reser så skriver man färre också. Så är det ju. Vi har gjort några fler kontroller och använt de här kontrollerna på ställen där det behövs, säger Mikael Thomasson.

Färre kontroller på sommaren

Vad har det för betydelse att ni gör mer kontroller?

– Betydelsen är ju naturligtvis att vi säkrat intäkter men även att vi arbetar provokativt genom synlighet. Det är det som är syftet.

Platser där Skånetrafikens kontrollanter vistas oftare än på andra är på Öresundsbron, Citytunneln i Malmö och MalmöExpressen linje 5.

I fjol var det under våren samt i oktober som Skånetrafiken skrev ut flest tilläggsavgifter.

Det är också på våren och hösten som Skånetrafiken genomför flest kontroller medan biljettkontrollerna framförallt sjunker under sommaren.

Kommer göra fler kontroller

– Då har vi vår sommarbiljett och det är många som har den. De kontroller vi gör då är än mer riktade på särskilda ställen. Det slår inte jättemycket men vi gör lite färre. Det är också naturligt förknippat med att resandet då kanske inte är så högt då folk har semester och så vidare. Vi anpassar det litegrann.

För att få ner antalet resenärer med ogiltiga biljetter satsar Skånetrafiken i år på att införa ännu mer kontroller. Det väntas då bli cirka 8 procent fler än i fjol.

– Det är svårt att alla ska biljett men framförallt handlar det om det proaktiva arbetet. Att vi syns utåt så att resenärer får veta att det är kontroller och extra biljettkontroller. Det är absolut det huvudsakliga syftet med det hela.

Förra året gjorde Skånetrafiken mellan 3,5–3,6 miljoner biljettkontroller på tågen och bussarna.

Antal tilläggsavgifter
Månad20182019
Januari9441 329
Februari1 2661 577
Mars1 2791 608
April1 1561 808
Maj1 5171 790
Juni1 3351 421
Juli1 3081 311
Augusti1 3291 162
September1 5391 494
Oktober1 6801 733
November1 7411 567
December1 1691 139
Totalt16 26317 939
Publisert:

LÄS VIDARE