Det här vet vi om coronaviruset

Av:  TT

Coronaviruset breder ut sig och får allt större spridning i Kina. Men risken att viruset ska sprida sig till Sverige är liten, enligt Folkhälsomyndigheten.

Här listas några saker du behöver veta om den upptäckta smittan.

Vilka är symptomen?

Luftvägssymptom, feber och hosta. De flesta av patienterna som avlidit hade en annan allvarlig underliggande sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten. Inkubationstiden – tiden mellan smittotillfället och tidpunkten då en sjukdom bryter ut – för coronaviruset är 2–14 dagar.

Hur smittar viruset?

Man tror att viruset ursprungligen kommer från djur och har spridits till människor, men än så länge är det mycket som är okänt kring hur det sprids. Det kan spridas mellan människor men inga uppgifter hittills pekar på att det är särskilt smittsamt från människa till människa.

Hur kan man undvika smitta?

Statsepidemiolog Anders Tegnell understryker att viruset ännu inte finns i Sverige, och att det därmed inte finns någon anledning att skydda sig här. Ändå undrar många hur man skulle kunna göra om sjukdomen kommer hit och funderar över olika smittskyddsåtgärder som vidtas i andra länder.

De allra flesta som smittas av virus har nära kontakt med en smittspridare, oftast i familjen eller i nära relationer, förklarar Anders Tegnell. Ute är det inte vanligt att man blir smittad, och virus klarar sig ofta väldigt kort tid utanför kroppen.

– Virus trivs inte i solljus. Få smittas utomhus eller i offentliga miljöer, och därför behöver man inte vara orolig för dörrhandtag och liknande.

Hjälper handsprit?

En del mag- och tarmvirus kan inte dödas med handsprit, eftersom viruset har ett skyddande hölje runt sig. Men så är det inte med virus av coronatyp.

– Handsprit tror jag absolut skulle hjälpa.

Fast bäst är att tvätta händerna. Noga och länge, och med ordentligt med tvål och vatten, förklarar han.

Den som inte har tillgång till vatten och tvål kan använda handsprit, eller plasthandskar. Men handskarna måste bytas ofta.

Hjälper munskydd?

I Kina, och i många andra länder, ses människor bära munskydd. Fast det hjälper inte ett dugg, enligt Tegnell. De munskydd som säljs på apotek är både för otäta i själva materialet och sitter för dåligt på ansiktet. De skydd och masker som sjukvårdspersonal bär kräver både kunskap och logistik för att ta på och av. Dessutom är de dyra.

Anders Tegnell tycker att fokuset på munskydd blir olyckligt i sammanhanget. Det är få som smittas utomhus, de flesta får viruset av en nära anhörig i hemmiljö. Och där bärs inga munskydd.

– Just nu är det en onödig rädsla, och ju mer man diskuterar munskydd, desto större blir rädslan.

Vilken behandling ges till den som smittats?

Det finns inget specifikt läkemedel eller särskild behandling mot virussjukdomen. Som vid andra luftvägsinfektioner är behandlingen inriktad på att stödja funktionen hos organ som lungor och njurar.

När kan det finnas läkemedel mot coronaviruset?

Man tittar just nu på de läkemedel som redan finns mot virus i dag för att se om något av dem kan fungera mot coronaviruset. Om något redan existerande läkemedel fungerar kan det relativt snabbt sättas in. Detta är dock inte så troligt, enligt Tignell, som också påpekar att läkemedel som Tamiflu, som var aktuellt för tio år sedan i samband med svininfluensan, inte fungerar.

Att forska fram ett nytt vaccin eller läkemedel lär ta tid, vanligtvis åratal.

Hur mycket farligare är detta virus jämfört med vanlig influensa?

När det gäller den kliniska bilden, det vill säga hur sjuk man blir om man får viruset, verkar det vara ganska likt vanlig influensa, enligt Anders Tegnell.

Även om personer dör är det en ganska liten andel, och det är framför allt personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar.

Även vad gäller spridning verkar coronaviruset likna vanlig influensa, enligt de spridningstal man hittills räknat fram som säger något om hur snabbt viruset sprider sig.

En ganska stor del av befolkningen har immunitet mot vanlig influensa, medan ingen är immun mot coronaviruset. Ännu vet man inte om de som varit sjuka, och klarat sig och tillfrisknat, har fått immunitet.

I praktiken innebär det att detta virus har möjlighet att spridas snabbare. Samtidigt har viruset ett ganska lågt smittsamhetstal, vilket brukar betyda att det finns ganska goda chanser att få stopp på spridningen.

Städer har satts i karantän och ledigheten i Kina förlängs – varför drar Kina så hårt på detta?

Det är relevant att Kina går ut hårt för att dämpa utbrottet nu i början, enligt Anders Tegnell. Om man kan få stopp på viruset och spridningen snabbt är det just denna typ av åtgärder som ska vidtas tidigt, då kan man undvika att det blir något som pågår under lång tid.

Jag ska resa till Kina, vad ska jag tänka på?

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till den hårdast virusdrabbade provinsen Hubei i Kina. UD avråder från resor till ett land eller delar av ett land när säkerhetssituationen bedöms som oberäknelig, snabbt föränderlig eller mycket farlig. I dagsläget pekar det mesta på att det krävs nära kontakt mellan människor för att viruset ska smitta. Marknader med levande djur bör undvikas. Saker att tänka på är även att följa nyhetsrapporteringen, hålla god handhygien och undvika kontakt med sjuka.

Jag har nyligen varit i Wuhan i Kina, vad bör jag göra?

Om du har hosta och feber ska du kontakta vården via telefon och berätta om dina symptom och var du rest. Om du inte känner av någon hosta eller feber behöver du inte göra något, utan kan leva som vanligt. Kontakta däremot vården om du blir sjuk senare.

Har några fall uppdagats i Sverige?

Nej. Folkhälsomyndigheten har analyserat prover på enstaka patienter, hittills omkring 15 personer, med luftvägssymptom som nyligen har varit i Wuhan. Men samtliga prover var negativa vilket innebär att ingen av patienterna har burit på coronaviruset.

Hur stor är risken att smittan kommer till Sverige?

Liten. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Samtidigt påpekar Folkhälsomyndigheten att det inte går att utesluta att enstaka fall upptäcks i Sverige på grund av det omfattande resandet. I ett sådant scenario har myndigheten metoder på plats som gör det möjligt att snabbt ställa diagnos.

Källa: Folkhälsomyndigheten

PODD Coronaviruset - det vet vi om utbrottet

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi återigen om coronaviruset. Vad har vi lärt oss en månad efter utbrottet? Gäst är Björn Olsen, infektionsprofessor vid Uppsala universitet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert: