Satsningar för 26 miljarder i budgeten

Av: TT

Publicerad:

Regeringen föreslår budgetsatsningar för drygt 26 miljarder kronor 2020.

Mest går till sänkt inkomstskatt, men även välfärden kan räkna med miljardtillskott.

– Det är en bred budget, anser finansministern.

Regeringen presenterar på onsdagen sin budgetproposition för 2020. Det är den första hela budget som förhandlats fram med Centern (C) och Liberalerna (L).

– Det här är en väldigt bred budget där vi tar itu med de samhällsproblem vi har, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Budgeten innehåller nettosatsningar på drygt 26 miljarder, utöver vad som redan beslutats för 2020.

Regeringen, C och L har de senaste veckorna berättat hur man vill spendera det mesta av den summan. Dock inte hela. Fler budgetnyheter återstår att presenteras.

Sänkt skatt stor del

En stor del av kakan, 11,8 miljarder, går till sänkt inkomstskatt för höginkomsttagare, för pensionärer och för glesbygdsbor.

Den slopade värnskatten för höginkomsttagare har drivits igenom av L. Sänkt skatt för glesbygdsbor var en framgång för C i budgetförhandlingarna.

Slopandet av värnskatten är det enskilt dyraste av regeringens förslag. Det kostar staten 6,12 miljarder kronor 2020.

TT: Är så stora skattesänkningar rätt politik?

– Budgeten är en kompromiss mellan olika partier, samtidigt har ju vi socialdemokrater gått till val på att sänka skatten för pensionärer, säger Andersson.

Mer till kommunerna

Bland andra LO och Vänsterpartiet är kritiska och menar att välfärden är viktigare.

Men även välfärden får miljardtillskott från statsbudgeten. Kommuner och landsting står för skola, vård och omsorg och de kan räkna med ett tillskott på minst fem miljarder kronor i generella statsbidrag 2020.

Den bidragshöjningen fanns aviserad i det budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom riksdagen i december förra året. Därför räknas inte de fem miljarderna in i de nya satsningarna på drygt 26 miljarder.

Kommuner kan få mer

Ytterligare statliga pengar till kommunerna kan komma när de sista budgetnyheterna presenteras. Regeringen har ännu inte sagt hur man vill använda de omkring två miljarder som återstår av de drygt 26 miljarderna.

En het politisk fråga just nu är kriminaliteten och kampen mot gängbrottsligheten. I statsbudgeten satsas 0,7 miljarder kronor mer på rättsväsendet utöver vad som redan beslutats för 2020. Till exempel får Domstolsverket 280 miljoner.

Polisen får 120 miljoner kronor ytterligare bland satsningarna i denna budget. Den totala anslagshöjningen blir dock betydligt större. Sedan tidigare finns en aviserad höjning på 1,8 miljarder kronor för 2020.

Minska klyftan

Ytterligare en het politisk fråga är klyftan mellan storstäderna och landsbygden. Skattesänkningen för glesbygdsbor är en åtgärd i budgeten för att minska den klyftan. Den innehåller även ytterligare landsbygdsåtgärder för drygt 700 miljoner kronor. Större delen av den summan var öronmärkt för landsbygden sedan tidigare, men fördelas nu ut. Drygt 120 miljoner kronor är däremot nya pengar. De går till exempel ett butiksstöd och pengar till underhåll för enskilda vägar.

I budgeten för 2020 finns satsningar för fler jobb på omkring 3,7 miljarder kronor. Där finns sänkt arbetsgivaravgift, ingångsavdrag, för arbetsgivare som anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under de två första åren. Bland jobbsatsningarna finns också mer pengar till extrajobb och arbetsmarknadsutbildning.

Tecken finns på att arbetslösheten ökar snabbare än vad regeringen räknat med i sina prognoser. Flera ekonomer anser att regeringen borde spendera mer för att hålla nere arbetslösheten framöver.

Om den ekonomiska utvecklingen blir sämre än väntat så kan det bli mer satsningar vårändringsbudgeten i april nästa år, uppger finansministern.

.

Publicerad: