Försvarsmakten

Nu krigsplaceras kommun- och regionanställda

Av: 

TT

Det civila försvaret i Sverige är just nu under uppbyggnad. Som en del av det ska anställda i kommuner och regioner krigsplaceras under 2020. Arkivbild.
Det civila försvaret i Sverige är just nu under uppbyggnad. Som en del av det ska anställda i kommuner och regioner krigsplaceras under 2020. Arkivbild.

NYHETER

Nu ska anställda i kommuner och regioner över hela landet få veta var de ska inställa sig om det blir krig.

Kommun- och regionanställda ska nämligen krigsplaceras under 2020.

Att bli krigsplacerad innebär att man tas i anspråk för tjänstgöring under höjd beredskap som en del av totalförsvaret. Man kan också få reda på var man ska inställa sig och syssla med under tjänstgöringen.

Det kommer dock inte att innebära några större förändringar i fredstid för de kommun- och regionanställda som i år får sin placering, enligt Petra Ekroth, utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Övningar av krigsorganisationen kan komma på fråga, men i övrigt innebär det inte några förpliktelser i fredstid. Det ska ses som ett planeringsinstrument från arbetsgivarens sida för att disponera sin personal på bästa möjliga sätt vid höjd beredskap, säger hon.

Barnomsorg och sjukvård

Det är upp till varje kommun eller region att bestämma hur många av de anställda som ska krigsplaceras.

– Vi ger inga anvisningar om vilka verksamheter de ska prioritera. Men det kan vara verksamheter som behöver upprätthållas under tider av höjd beredskap, som exempelvis barnomsorgen, för att föräldrar ska kunna fortsätta gå till jobbet, säger Petra Ekroth och fortsätter:

– Sjukvården inom landstinget är ett tydligt exempel på där krigsplaceringar kan fylla en funktion. Men det är kommunen eller regionen själv som gör sin analys av hur deras krigsorganisation ser ut.

Region Kalmar län har valt att krigsplacera samtliga anställda.

– Det är en planeringsåtgärd för att vi ska veta vilken personal vi har att tillgå i händelse av krig, och vilken personal som är krigsplacerad av någon annan myndighet, som Försvarsmakten. För att vi ska kunna så att säga tinga vår personal i händelse av krig så väljer vi att krigsplacera samtliga, säger Lars Forsberg, säkerhetsstrateg på Region Kalmar.

Utbildning kan behövas

I stort ska de regionanställda i Kalmar få en krigsplacering som innebär att de under höjd beredskap ska jobba med samma sak som de gör till vardags. Men då en del verksamheter är högre prioriterade vid höjd beredskap så kan det bli så att en del får göra andra arbetsuppgifter än vad de är vana vid.

I en del fall kan det innebära att personalen måste genomgå utbildningar under fredstid.

– Om man blir krigsplacerad på en ny befattning där vi ser att vi behöver fylla upp med personal så får vi internutbilda personalen i de uppgifterna. Det kan vara en sjuksyster som har jobbat under operationer för 15-20 år sedan, men som inte har gjort det sedan dess. Då måste kanske sjuksystern fräscha upp minnet och gå med under operationer för att lära sig hur det går till i dag, säger Lars Forsberg.

TT: Hur har det tagits emot bland de anställda?

– Det har mottagits bra och överlag har alla varit positiva. Vi har en krisorganisation i dag, ifall något händer, och den bygger på att man gör sitt jobb oavsett vad som händer. Krig är ett starkt laddat ord, men all vår personal som utbildades under 1970-, 80- och stora delar av 90-talet blev krigsplacerade efter utbildningen eller då de fick sitt första jobb. Men det är ju nytt för de som är födda under slutet av 90-talet och början av 2000-talet, säger Lars Forsberg.

ANNONS

Ellos STORA sommarrea är igång! Upp till 30% på dyraste varan!

Extern länk från Ellos

Till kampanjen!

Publisert:

LÄS VIDARE

Polisen vill ha försvarets stöd vid gråzonsläge

ÄMNEN I ARTIKELN

Försvarsmakten

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap