Misstänkt vanvård av fem barn i Ystad

Så försvarar sig Ystadsföräldrarna: ”Lite professionell kompetens”

Ystadsfamiljen ifrågasätter socialtjänsten

Av: 

Klas Widestrand

NYHETER

De misstänks ha hållit sina barn avskurna från omvärlden i flera år.

Men föräldraparet i Ystad försvarar sitt agerande – och anser att socialtjänsten konspirerar emot dem.

I domstolsdokument som Aftonbladet tagit del av ger föräldrarna sin syn på saken.

Det var i början av juni som Sydsvenskan/HD avslöjade att två föräldrar i Skåne hållit sina fem barn isolerade från omvärlden.

Barnen har aldrig gått i skolan och saknar många av de grundläggande sociala färdigheter som krävs för att fungera i samhället.

Vanvården kunde pågå år efter år – först i slutet av förra sommaren agerade de sociala myndigheterna.

Inte registrerade på skolan

Vid ett hembesök i augusti, där polisen medverkade, omhändertogs de fyra minderåriga barnen.

Sedan dess har barnen, som är mellan 4 och 16 år, hållits skilda från sina föräldrar.

Mamman och pappan hävdar att barnen har fått nätbaserad undervisning från en skola i USA.

Men enligt rektorn finns inget av barnen inskrivna som elever på den aktuella skolan, visar HD/Sydsvenskans granskning.

Föräldrarna har också uppgett att familjen ofta befinner sig på resande fot och att man därför inte kan följa den svenska skolplikten.

I själva verket finns det inget som tyder på några resor – barnen har inte haft giltiga pass sedan 2014.

Anklagar socialtjänsten

Föräldrarna har överklagat omhändertagandet av barnen men förlorat i två instanser. I Högsta förvaltningsrätten nekades de prövotillstånd, vilket innebär att socialtjänstens beslut ligger fast.

I samband med överklagandet till kammarrätten lämnade föräldrarna in en omfattande inlaga, författad av mamman, som Aftonbladet tagit del av.

Där framgår att de anser sig ha agerat korrekt i sin barnuppfostran – i stället anklagar de socialtjänsten för att ha gjort felaktiga bedömningar.

I sin dom beskriver förvaltningsrätten hur ”samtliga vuxna som träffat syskonen efter omhändertagandet, beskriver begränsade och ovanliga matvanor samt annorlunda beteende beträffande måltider... Dessa omständigheter talar enligt förvaltningsrätten med styrka för att vårdnadshavarna inte förmått ge syskonen ett naturligt och åldersadekvat förhållningssätt till mat och måltider”.

Mamman kommenterar:

”...”samtliga vuxna” rör sig alltså om icke-sjukvårdsutbildad personal som avlönas via socialtjänsten. En beroendeställning föreligger också då familjehemmen anlitas av socialtjänsten för denna eller tänkbara framtida placeringar.

Ifrågasätter kompetensen

I ett annat avsnitt av domen beskriver förvaltningsrätten hur vuxna personer som mött syskonen efter omhändertagandet vittnar om att inget av syskonen verkar vara bekant med att vare sig handla i affärer eller hantera pengar.

Mamman, som gång på gång återkommer till hennes och makens utbildningsnivåer, svarar:

Först bör påpekas att föräldrarna, som båda är välutbildade tvärvetenskapligt, genomgående slås av hur lite professionell kompetens det finns igenom hela utredningsprocessen och personalen som hänvisas till i denna.

Förvaltningsdomstolen påpekar också vid flera tillfällen att barnen visar prov på omfattande kunskapsbrister. I ett stycke konstaterar man att de två äldsta barnen ”helt saknar dokumentation beträffande sin kunskapsnivå”.

Trasiga möbler

Mamman svarar med att barnen planerar att ”tenta av betyg” och tillägger:

”...I dagens svenska utbildningssystem finns ju alla möjligheter att skaffa sig yrkesutbildningar via privata utbildningsanordnare utan att man nödvändigtvis måste ha grundskole- eller gymnasiebetyg”.

En annan faktor som förvaltningsrätten vägt in är att familjens hem var i mycket dåligt skick.

Protokollet beskriver en mycket smutsig och stökig miljö med trasiga möbler och smutsiga sängar”, skriver man.

Mamman hävdar att det handlar om en feltolkning:

Det som man beskriver som trasiga möbler är helt enkelt antika/vintage möbler som ingår i familjens stora intresse för inredning som deras internationella företagsverksamhet sedan år 2000...

ANNONS

Nu kan du köpa Muminmuggen Fiske till ett rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Publisert:

LÄS VIDARE

Ystadsföräldrarna talar ut: Vi har kanske levt lite mer privat

ÄMNEN I ARTIKELN

Misstänkt vanvård av fem barn i Ystad

Barnomsorg

Skola & utbildning

Föräldraskap

Ystad