Yrkesmilitärernas markering: Östersjön är vår bakgård

Fördelarna för Nato är stora om Sverige skulle gå med i organisationen, anser yrkesmilitären Christoffer Lennings.

– Östersjön är vår bakgård. Hur man bäst opererar i den här unika miljön, där tror jag Sverige och Finland bättre än någon annan kan bidra till Nato.

Vardagen ändras minimalt för yrkesmilitärerna Johanna Rosén och Christoffer Lennings vid ett svenskt Nato-medlemskap.

– Jag tror det blir ganska lika, åtminstone till att börja med, säger Lennings.

Han kallar henne ”kapten Rosén”, hon kallar honom ”chefen”. Christoffer Lennings är högste chef för andra amfibiebataljonen i Berga strax söder om Stockholm och Johanna Rosén är bataljonens operationschef.

Överstelöjtnant Christoffer Lennings och kapten Johanna Rosén betonar likheterna mellan deras och Natos förband.
Överstelöjtnant Christoffer Lennings och kapten Johanna Rosén betonar likheterna mellan deras och Natos förband.

Har samövat i årtionden

Sverige har samövat med Nato i årtionden. Därför behöver väldigt lite förändas om vi blir medlemmar, menar Lennings.

– Vår bataljon samarbetar redan bra med Natos förband. För oss skulle det inte innebära särskilt stora förändringar.

Kapten Rosén håller med:

– Vi har samma orderstruktur som Nato, samma ammunition och samma magasin. Det är små saker, men sådant som är viktigt.

– Det finns kulturella skillnader. USA har en väldigt stor försvarsmakt med mer hierarki. Men de vill ta efter vårt ledarskap, säger hon.

Intervjun med kapten Johanna Rosén och överstelöjtnant Christoffer Lennings sker på en stridsbåt 90.
Intervjun med kapten Johanna Rosén och överstelöjtnant Christoffer Lennings sker på en stridsbåt 90.

”Fördel för Nato att vi kan Nato bäst”

Andra amfibiebataljonen har ett nära samarbete med den svensktalande Nylands brigad i Finland, vårt grannland som också verkar vara på väg mot ett snabbt Nato-medlemskap.

– Vi är som broder- och systerförband. Det är superenkelt att samarbeta med Nylands brigad, säger Rosén.

Varken överstelöjtnant Lennings eller kapten Rosén vill ta ställning för eller emot ett svenskt medlemskap. Men om vi går med i Nato skulle det finnas stora fördelar för Nato, menar Lennings:

– Detta är vår bakgård. Östersjöområdet har unika förutsättningar, här har svenska och finska förband övat i århundraden. Våra plattformar, vapensystem och taktik bygger på att försvara våra länder med dessa förutsättningar. Hur man bäst opererar i den här unika miljön, där tror jag att Sverige och Finland bättre än någon annan kan bidra till Nato, säger han.

”För Nato finns det stora fördelar om Sverige skulle gå med i alliansen”, menar Christoffer Lennings.
”För Nato finns det stora fördelar om Sverige skulle gå med i alliansen”, menar Christoffer Lennings.

”Gamla sanningar håller”

Ingen av dem uttrycker någon oro inför ett eventuellt ryskt anfall, även om de bedömer att risken är liten:

– Att försvara Sveriges kust där vatten möter land har varit amfibiekårens fokus under lång tid. Det skulle fungera, hävdar Lennings och får medhåll av kapten Rosén:

– Gamla sanningar håller. Jag känner mig trygg i vår förmåga, även om det vi ser i Ukraina är fruktansvärt.

Publisert:

LÄS VIDARE