Sveket mot barnen

Utredningar lades ned – trots detaljerade uppgifter

Av: 

Christoffer Nilsson

NYHETER

De anmälde sin pappa för våld och övergrepp men efter några förhör lades utredningarna ned.

Trots att polisen redan 2019 fick veta var de skulle leta för att hitta barnpornografi gjordes aldrig någon husrannsakan.

– Jag är bedrövad över pappans vidriga agerande och att barnen inte har kunnat skyddas av samhället, säger kammaråklagare Jeanette Boye, som höll i utredningen.

Aftonbladets granskning ”Sveket mot barnen” visar hur samhället misslyckades med att skydda en syskonskara från sin pappas våld och sexuella övergrepp.

Trots att varningssignalerna återkom år efter år.

Hösten 2020 greps pappan till slut i samband med en husrannsakan efter en anmälan om att det fanns barnpornografi på datorer och att pappan begått övergrepp.

Från husrannsakan togs stora mängder barnpornografi och övergreppsfilmer i beslag.

Aftonbladets granskning visar hur mannen kunde ha stoppats tidigare.

Syskonen anmälde sin pappa för våld och övergrepp men efter några förhör lades utredningarna ned.

Vid det här laget var uppgifterna som ledde till husrannsakan väl kända hos polis och åklagare.

Redan 2019 anmälde ett av syskonen, som då var utflyttad, pappan för åratal av övergrepp och berättade även var det fanns datorer och hårddiskar med barnporr.

Det var exakt samma uppgifter som polisen agerade på ett år senare.

Den här gången hölls bara ett kompletterande förhör först fyra månader efter anmälan. Åklagaren fattade aldrig något beslut om att genomföra en husrannsakan för att söka efter barnpornografi – trots de detaljerade uppgifterna.

I stället lades förundersökningen ner. Motivet var bevisbrist.

”Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt”, skriver åklagaren i sitt beslut.

Aftonbladet har sökt Jeanette Boye, åklagaren bakom beslutet, en längre tid för att kunna genomföra en intervju. Hon vill inte träffas. I stället svarar hon på frågor via mail.

Ni får veta var ni ska leta för att hitta barnpornografi. Varför görs ingen husrannsakan? 

– Jag kan dessvärre inte minnas exakt om det gjordes övervägande att göra husrannsakan eller ej, utan kan bara konstatera att något beslut om husrannsakan inte fattades. Det är alltid svårt att lägga uppgifter tillbaka i tiden, som grund för en husrannsakan senare i tiden. Uppgiften att det hade funnits barnporr i bostaden baserades på iakttagelser tillbaka i tiden.

”Jag är bedrövad över pappans vidriga agerande och att barnen inte har kunnat skyddas av samhället”, säger kammaråklagare Jeanette Boye, som höll i utredningen.

När ni väl slår till 2020 är det baserat på samma uppgifter som ni fick redan 2019. Det är ett helt år av övergrepp däremellan. Vad var det som gjorde att ni agerade då men inte tidigare? 

– I oktober 2020 fattade jag beslut om husrannsakan och tillslag mot pappans bostad, såvitt avsåg misstanke om barnpornografibrott. I det skedet grundades min bedömning på att det fanns tillräckliga uppgifter för att det kunde misstänkas att pappan hade barnpornografi i bostaden vid den aktuella tidpunkten, oktober 2020.

Jag förstår fortfarande inte riktigt varför ni inte gjorde en husrannsakan 2019?

– Beslut 2019 fattades utifrån de uppgifter som fanns vid den aktuella tidpunkten. Bedömningarna gjordes där och då och det är svårt att i efterhand spekulera om eventuella beslut som inte fattats.

Åklagare Boye skriver att hon har svårt att avgöra om hon agerat felaktigt.

– Det har varit ett komplicerat läge där vi nu i efterhand kan konstatera att pappan under alla år har utövat en extrem kontroll över barnen, avskärmat dem samt tvingat dem till och till och med övat in med dem vad de skall berätta för olika myndigheter.

– Det har varit en fruktansvärd situation för barnen dels att utsättas för dessa övergrepp, dels att i alla delar bli kontrollerad av pappan. Jag är förstås, som en av alla som fattat beslut i ärenden kring dem, bedrövad över pappans vidriga agerande mot dem och att barnen inte har kunnat skyddas av samhället.

Känner du att du har ett personligt ansvar i att den här pappan inte stoppades tidigare?
Det är svårt för mig att avgöra. Jag är ledsen för barnens skull, som har varit så oerhört utsatta, på alla sätt.

Erkände våld 2016 – utan straff

Ett annat av barnen hade anmält pappan redan 2016. Då handlade det om omfattande våld riktat mot både anmälaren och alla syskonen.

Barnet som anmälde berättade detaljerat i utredningen om våld mot alla syskon. Trots att pappan erkände att ha misshandlat ett av barnen lades förundersökningen ned.

Av handlingar från den nedlagda förundersökningen framgår att pappan var villig att ta emot ett strafföreläggande.

Utredningen leddes av åklagare Lise-Lotte Norström.

Han erkänner misshandel men får inget strafföreläggande. Varför?

– Ett erkännande är aldrig tillräckligt. Det måste stödjas av annan bevisning.

Ni har anmälaren som berättar om våld mot alla barn.

– Jag måste ha bedömt att det inte går ihop med tillräcklig säkerhet för att anse att det kan ligga till grund för åtal eller strafföreläggande.

Lise-Lotte Norström

Vad tänker du om förhören med barnet som anmält, som pratar utförligt och detaljerat?

– Det är beklämmande läsning, särskilt mot bakgrund av omfattningen som kommit fram i den rättegången där pappan blivit dömd.

Kände ni till en polisanmälan om sexuella övergrepp och barnpornografibrott från 2011 där pappan pekas ut som misstänkt?

– Det kan jag inte minnas.

Du beslutar om att pappan ska anhållas, men det finns aldrig något direktiv om att genomsöka bostaden. Varför gör ni ingen husrannsakan för att exempelvis kunna undersöka elektroniska föremål?

– Det blir väldigt spekulativt. Är det något särskilt du tänker att man borde ha letat efter?

Redan 2011 får ju polisen uppgifter om att det ska finnas barnporr på datorer.

– Även om jag hade vetat om det från 2011 kan jag inte lägga en så gammal uppgift till grund för en husrannsakan fem år senare.

Känner du i dag att du fattade rätt beslut att lägga ner förundersökningen?

– På det underlag som jag hade då och den bedömningen jag gjorde då fanns ingen möjlighet att gå vidare rättsligt.

Du menar att ni gjort vad ni kunnat?

– Ja, det måste ändå vara slutsatsen. Som representant för en myndighet i det här fallet, som en av alla beslutsfattare i de turer som varit, är jag förstås ledsen över att samhället inte har kunnat skydda barnen. 

Känner du något personligt ansvar för att pappan inte stoppades tidigare?

– Det är svårt att kommentera. Jag blir ledsen för barnens skull. Det får räcka, säger Lise-Lotte Norström. 

Efter att pappan häktats i slutet av 2020 tog en ny åklagare över fallet. 

När pappan väl frihetsberövats är det baserat på samma uppgifter som kom in 2019. Vad tänker du om det?

– Det är klart att ju snabbare man hade upptäckt detta, desto bättre hade det varit för barnen. Jag vill inte recensera tidigare åtgärder eller brist på åtgärder, mitt fokus har varit att förhindra nya övergrepp och att syskonen ska få någon form av upprättelse genom en fällande dom, säger åklagaren som tog över fallet.

ANNONS

Spara pengar och slipp krångel - jämför och byt till en bilförsäkring med bra pris och villkor!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Christoffer Nilsson
Publisert:

LÄS VIDARE

Sveket mot barnen

ÄMNEN I ARTIKELN

Sveket mot barnen

Våldtäkt mot barn

Barnpornografibrott