Utredning om romregister nedlagd

1 av 3 | Foto: Mats Åhlund.
NYHETER

Förundersökningen mot två poliser som misstänktes för brott i samband med Skånepolisens romregister läggs ner.

Enligt åklagare Mats Åhlund går det inte att styrka att någon av dem gjort sig skyldig till brott.

I september avslöjade Dagens Nyheter att fler än 4 000 romer registrerats av Skånepolisen i en hemlig databas. Den utgjordes av ett slags släktträd med personuppgifter – också barns.

Nyheten uppmärksammades stort. Samtidigt inleddes en förundersökning där det skulle utredas om något brott begåtts.

Nu läggs den ner.
– Jag har i dag på morgonen lagt ned förundersökningen när det gäller de ifrågasatta registren vid Skånepolisen, säger överåklagare Mats Åhlund i ett pressmeddelande.

Enligt det har två anställda vid polisen i Skåne hörts som misstänkta under förundersökningen, men enligt Mats Åhlund finns det "inte anledning att anta att andra personer vid myndigheten begått brott som hör under allmänt åtal".

Mats Åhlund menar att det heller inte kan styrkas att det "varit oförenligt med ändamålen med personuppgiftssamlingarna att behandla de personuppgifter som ingick i dessa".

Personuppgifterna ska inte spridits till obehöriga, förutom i ett fall där det pågår en särskild förundersökning.