Kors och tvärs i Jesus fotspår

Under tusentals år har stridande assyrier, perser, romare, kristna korsfarare och muslimska araber vällt in genom stadens portar. Nu är det turisterna som står för invasionen i Jerusalem.

De betalar för att få bära kors, tar selfies i Uppståndelsekyrkan – och gör allt för att få återuppleva Jesu lidande.

Under påskveckan är kommersen kring de bibliska platserna värre än någonsin.

Men för lokalbefolkningen behövs i många fall inga tusenåriga historier. För dem är lidandet vardag och verklighet.

Aftonbladet reste till Det heliga landet och träffar människorna på platserna där historien betyder allt. Vissa kämpar för att undkomma den, vissa strider om vad den egentligen betyder – och andra betalar för att få bära historien som en törnekrona runt sina egna huvuden.

Publisert: