Klartecken för vargjakt i vinter

NYHETER

Licensjakt på varg kan åter bli verklighet i Sverige. Naturvårdsverket beslutade på torsdagen att ge tillstånd för jakt på 30 vargar i Värmlands, Örebro och Dalarnas län i februari nästa år.

Verket skriver att det finns ett behov av att minska koncentrationen av varg och pekar på att vargstammen, som nu omfattar cirka 400 djur, fortsatt att växa. Verket hänvisar till att riksdagen nyligen antog regeringens rovdjursproposition där jakt utgör att viktigt inslag.

Senast i slutet av november sade EU-kommissionen att den inte vill se någon svensk licensjakt på varg den här vintern. Enligt kommissionen skulle en jakt sannolikt bryta mot EU:s regelverk.

En rättsprocess pågår om svensk vargpolitik och Sverige kan snart dras inför EU:s domstol, eftersom kommissionen inte anser att den svenska vargstammen uppnått gynnsam bevarandestatus.

– Vi måste titta närmare på beslutet, analysera om det är kompatibelt med habitatdirektivet, och titta på vilka argument de använder för att rättfärdiga jakten, säger Joe Hennon, talesperson för EU:s miljökommissionär Janez Potocnik, till TT.

”Haveri”

Han påpekar att det finns undantag i EU:s art- och habitatdirektiv när det gäller hotade djurarter. Kommissionen har tidigare haft invändningar mot hur pass vetenskapligt grundad den svenska bevarandeplanen för varg är.

Först i januari tror Hennon att kommissionen kan börja agera i frågan. Då finns tre möjliga steg: att efterfråga mer information från svenska regeringen, avstå från att agera eller att ta nästa steg i den ännu pågående rättsprocessen.

– Vi får se vilket steg vi väljer att ta, säger Hennon.

– Det här är pricken över i:et i rovdjurspolitikens haveri, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, till TT.

Han påpekar att licensjakten ännu är en fråga för ett överklagande i Kammarrätten. Beslutet om jakt saknar därför både rättsligt och vetenskapligt stöd, säger Karlsson.

Tänker överklaga

Han lyfter också fram att ett uns av konsensus började skönjas sedan utredaren Peter Egardt i augusti lade fram Vargkommitténs slutbetänkande.

– Nu skjuter man det i sank, säger Karlsson.

Ska ni överklaga?

– Ja, ja visst. Vi har redan påbörjat det arbetet.

Naturvårdsverket säger sig vilja bidra till ökad tolerans för varg och andra rovdjur.

Men andra viktiga delar i rovdjursförvaltningen är ökad hänsyn till ekonomiska följder för tamdjurshållning samt konsekvenserna för andra näringar, skriver verket.

TT