Supersugga födde 35 kultingar – på en vecka

Nummer 7204 slog 3933 med nio.

Rekordsuggan grisade 35 kultingar – på en vecka.

– Jag blev lite förvånad, säger drängen Johan Smith. 

Det var måndagen den 17 mars som sugga 7204 på Kippans gård utanför Falköping födde 18 kultingar på lösdriften, skriver Lantbruk.com.

– Jag reagerade på att de var så många. Normalt för en kull brukar vara mellan tio och fjorton kultingar, säger Johan Smith, som kallar sig dräng på gården.

Ytterligare 17 kultingar

Men kultingfesten tog inte slut där. Fyra dagar senare födde suggan ytterligare 17 smågrisar.

Johan Smith berättar att han blev fundersam över om det verkligen kunde vara samma sugga som hade fött båda kullarna. 

– Men det ska vara rätt, för hon hade fortfarande slem kvar efter att ha fått den första kullen. Hon gav dessutom mjölk till den första kullen, vilket inte skulle ha skett om det hade varit fel sugga.

Tio överlevde inte

Sugga 7204, som numera kallas för supersuggan, var förstagångsföderska. Med sina 35 kultingar slog hon sugga 3933 i Ulås, även kallad supermorsan, som i mitten av mars fick 26 kultingar.

Dessvärre överlevde inte tio av kultingarna och elva stycken har kullfördelats till andra suggor. I nuläget har supersuggan 14 smågrisar kvar hos sig.

– Jag blev lite förvånad över att hon födde så många, men det känns väldigt roligt, säger Johan Smith.

Kan bero på superfetation

Enligt Lennart Söderquist, professor på reproduktionsavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet, beror supersuggans många kultingar troligtvis på superfetation.

Det innebär att hälften av embryona utvecklar sig en tid efter befruktningen, vilket leder till att hälften av kultingarna föds senare än den första hälften.

– För att veta idiotsäkert att samma sugga födde även första gången, på lösdrift, skulle man ha behövt se på när hon grisade. Jag utesluter dock inte att det är sant, säger Lennart Söderquist.

Han tillägger att om suggan födde båda kullarna är två saker unika.

– Dels fenomenet som sådant, dels att kultingarna var så fasligt många. Att som förstföderska få 35 stycken är ovanligt.

Publisert: