”Han kände till judarnas pressade läge”

Historieprofessor efter Silvias utredning för att rädda sin fars heder

Enligt undersökningen som gjorts om Silvias pappa, Walther Sommerlath, gjorde hans företagsbyte med en judisk man att mannen kunde rädda sig undan förintelsen.

Men frågan är hur affärsuppgörelsen gick till.

– Många gick med i nazipartiet av opportunistiska skäl. Alla var medvetna om judarnas pressade läge, säger historieprofessor Alf W Johansson.

I dag publicerar hovet den första delen av den utredning som gjorts, på begäran av drottning Silvia, för att bena ut pappan Walther Sommerlaths kopplingar till nazismen.

"Var inte orolig för vad som skulle komma fram"

Drottning Silvia uppger i en intervju med Göteborgs-Posten att allt som fåtts fram varit nytt för henne och hennes bröder. Men trots det har hon varit säker på att inget komprometterande skulle framkomma:

– Jag var inte rädd för vad jag skulle hitta i arkiven. Jag visste att jag inte hade anledning att vara orolig, säger drottningen till tidningen.

Inget medlemskort

Huvudutredaren, före detta riksarkivarie Erik Norberg, redovisar bland annat att inget funnits som stärker Walther Sommerlaths medlemskap i det tyska nazistpartiet.

Ett medlemskort har hittats tidigare i ett arkiv i Berlin, och visar att han gick med i partiet i december 1934, och fick medlemsnummer 3 592 030. Men drottningen uppger att familjen inte kunnat hitta originalversionen i faderns kvarlåtenskap.

Drottningen uppger också att varken hon eller hennes bröder känt till något om pappans nazimedlemskap.

– Jag har inte heller i arkiv i Brasilien och Tyskland kunnat finna uppgifter om att han varit aktiv i partiet, säger Silvia till GP.

Erik Norberg har via Luís Morales, som enligt utredningen ska vara den främste historikern på ämnet, fått besked om att Sommerlaths namn aldrig påträffats bland brasilianska nazistpartiets handlingar. Namnet har inte heller funnits i arkivfilmer som USA sammanställt 1946.

Professor: "Han var nazist"

Att nazister gjort sig av med bevis om partimedlemskap beskriver Alf W Johansson dock snarare som regel än undantag.

– Han har väl kastat kortet. Det är inte konstigt. Det tror jag nästan alla har gjort, säger han till Aftonbladet.

– Ett medlemskap som finns registrerat i ett centralarkiv är en primärkälla. Det är redan belagt att Sommerlath var nazist. Eller medlem av nazistpartiet, om man ska vara korrekt, säger Alf W Johansson.

Johansson menar att det inte heller är underligt att fadern inte sagt något till barnen.

– Silvia föddes 1943, två år innan andra världskrigets slut. Det här är något som man då inte försökte odla, utan tvärtom. Det är fullt begripligt att han aldrig talade om det.

Enligt utredaren själv, Erik Norberg, är dock inte syftet med redovisningen av frånvaron av Sommerlaths namn i arkiven inte att ifrågasätta att han var medlem i nazistpartiet.

– Det är det ingen frågan om. Huvudsaken är att det inte finns några källor inom partiet som visar att han skulle ha varit en aktiv medlem, säger Erik Norberg till Aftonbladet.

Övertog judiskt företag

Utredningen redovisar för en affärsuppgörelse som gjordes den 10 juni 1939, mellan Walther Sommerlath och en judisk man, Efim Wechsler.

Enligt utredningen ville Walther Sommerlath flytta tillbaka hem till Tyskland från Brasilien, dit han flyttat som ung, och gift till sig en femtedel av en kaffeplantage.

Tillsammans med sin brasilianska fru Alice Soares de Toledo Sommerlath och de två sönerna Ralf och Walther, flyttade han tillbaka i juni 1937. Han bytte plantagdelägan samt tre industritomter, mot en verkstadsindustri som etablerats 1929 av juden Efim Wechsler.

Inga likvida medel ska ha använts i bytet.

Efim Wechsler, ägaren av fabriken i Berlin, är död sedan 1962. Han hade en dotter, som även hon är avliden - och hon hade inga barn. Men en släkting, Daniella Wexler, Efim Wechslers brors barnbarn, lever i Israel.

Tillverkade krigsmateriel

Wechslers företag tillverkade civila elektroniska produkter. Drottning Silvias far Walther Sommerlath lade snart efter övertagandet om produktionen till krigsmateriel.

Firma Walther Sommerlath var sedan den 15 augusti 1940 med sina 38 anställda organiserat som ett försvarsföretag, ett så kallat "W-Betrieb".  Företaget tillverkade detaljer till pansarfordon, transportvagnar utan motorer, finmekanik och optik samt gasmasker och filter till sådana.

Undkom förintelsen

Enligt utredningen uppger denna släkting att en "muntlig familjehistoria" beskriver affären med Sommerlath. Wechsler ska ha varit pressad av nazisternas näringsförbud. 1937 inleddes "ariseringen" av företag, där judiska ägare pressades att sälja sina företag till "arier". 1 januari 1939 fick judar näringsförbud. Wechsler ska ha svarat på en tidningsannons där en tysk affärsman, Walther Sommerlath, sökt efter någon som ville byta sitt företag i Tyskland mot en kaffeplantage i Brasilien.

Tidningsannonsen har inte kunnat hittas.

När bytet med Sommerlaths delägarskap i det brasilianska plantaget gick igenom, kunde Wechsler och hans familj få inresetillstånd i Brasilien. Därmed undkom han förintelsen.

Men ett år efter affären, gav Efim Wechsler tillbaka plantagen till Silvias mammas svåger.

"En tvångssituation"

Enligt Alf W Johansson är det utifrån de tillgängliga uppgifterna svårt att säga hur moralisk affären var, från Sommerlaths sida.

– Det är svårt att bedöma det. Det är möjligt att det rörde sig om en ren affärsuppgörelse. Men det går inte att utesluta att det handlade om en form av utplundring, säger han.

– Det rådde en tvångssituation för judiska affärsinnehavare i Tyskland. En "arisering" höll på att genomföras, där det "tyska folket" skulle avskiljas från det judiska. Judarna var i hög grad utlämnade.

– Jag vet inte av vilka skäl Walther Sommerlath gick med i nazistpartiet. Vissa gjorde det av ideologiska skäl. Andra av opportunistiska. Men det går inte att utesluta att han ville gynna sin egen framtida ekonomi.

Om medlemmar av nazipartiet fick förtur till liknande "affärsuppgörelser" vågar Alf W Johansson inte säga.

– Men det går inte heller att utesluta att det var så.

Är det här egentligen en viktig fråga, vad Silvias pappa har gjort för 70 år sedan?

– Det har ju kommit upp många frågor kring det här, så det har ju blivit en stor fråga.

Drottning Silvia avböjer att prata med Aftonbladet, och hänvisar till intervjun hon gjort med Göteborgs-Posten.

LÄS HELA SILVIAS UTREDNING HÄR
Publisert: