Regeringen vill sänka skatterna för företagare

Publicerad 2011-04-10

Kom hit, utländska experter! Alliansens nya förslag för skattelättnader innefattar bland annat människor från andra länder med mer än 85 600 kronor i månadslön.

Har du företag och vill satsa på forskning och tillväxt?

Jackpot.

Alliansens fyra partiledare har tre konkreta skatteförslag åt dig.

Det är i dagens Svenska Dagbladet på Brännpunkt-sidan som Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Maud Olofsson (C), Göran Hägglund (KD) skriver om nödvändigheten i att göra mer för tillväxt, företagande och forskning i Sverige.

Tillsammans presenterar de tre konkreta skatteförslag i vårbudgeten, med brasklappen att de ska prövas ”om ekonomin tillåter”.

De tre förslagen i SvD är:
1. Förenkling av expertskatten
”I den hårda internationella konkurrensen kan våra skattenivåer vara besvärliga när företag vill locka utländska experter eller andra nyckelpersoner till vårt land” skriver de i SvD.

Alliansens förslag är således att man ska förenkla att ta in människor från andra länder och att alla som tjänar mer än 85 600 kronor i månaden ska klassas som experter och därmed omfattas av skattelättnader.
2. Utöka företagens avdragsrätt

Företag ska ”ges rätt att dra av kostnader för utgifter och forskning även om denna inte för till företagets kärnverksamhet”.
3. Förbättringar inom 3:12-regelverket

Alliansen vill ”se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln och införa ett tak för hur stor utdelning som ska beskattas som lön”.

De fyra partiledarna anser att företagare på så sätt kan öka både utdelning och lönsamhet, samtidigt som de slipper ägna sig åt olika skattekonstruktioner.
Allt detta, avslutar Alliansen, ska föra Sverige mot full sysselsättning och därigenom minskat utanförskap.