Nyheter

Reporäntan oförändad

Av: 

Susanna Vidlund

NYHETER

"Ett väntat och riktigt beslut"

Sveriges Riksbank lämnar den viktigaste styrräntan, reporäntan, oförändrad på 2,0 procent.

Framtiden ser nu osäker ut, och räntesänkningar går inte att utesluta.

– Det här var ett väntat besked. Riksbanken lät räntan vara oförändrad och sänkte räntebanan framåt. Det tycker vi var både ett väntat och riktigt beslut i det läge vi befinner oss i, säger Annika Winsth som är chefsekonom på Nordea till Aftonbladet.

Orolig omvärld

"Oron för den statsfinansiella situationen i omvärlden har ökat och de globala tillväxtutsikterna har försämrats. Inbromsningen i svensk ekonomi väntas därmed bli mer uttalad jämfört med bedömningen i juli. Riksbankens direktion har därför beslutat att nu lämna reporäntan oförändrad på 2 procent och skjuta fortsatta höjningar något framåt i tiden", meddelar Riksbanken på sin hemsida.

Sänkt räntebana

Riksbanken sänker sin räntebana, det vill säga prognosen för den framtida reporäntan. Riksbanken räknar nu med en reporänta på 2,4 procent i snitt nästa år, jämfört med tidigare 2,8 procent och 2,9 procent 2013, jämfört med 3,4 procent som man tidigare bedömt den.

Med en lägre reporäntebana väntas inflationen stabiliseras successivt.

– Vi tror att Riksbanken kommer sänka räntebanan ytterligare i framtiden. Men den här justeringen var ordentlig, säger Annika Winsth.

Osäkert läge

Riksbanken utesluter inte att problemen i omvärlden kan bli större än väntat, vilket kan påverka svensk ekonomi negativt och därmed öppna för framtida sänkningar:

"Detta skulle öka behovet av en mer expansiv penningpolitik. Å andra sidan kan den finansiella oron också avta snabbare än väntat och inbromsningen i ekonomin bli mindre utdragen. Då skulle behovet av en mer expansiv penningpolitik minska".

Kan de bankkunder som oroat sig för höjda räntor andas ut nu?

– Både ja och nej. Ja från Riksbankens perspektiv ja, men bekymret är att vi har en eventuell finanskris runt hörnet. Det innebär att priset på pengar blir dyrare och då blir det dyrare för bankerna att låna ut till kunderna. Vi förväntar oss att marginalerna kommer ligga kvar på höga nivåer och rentav öka framöver. Det innebär att kunderna inte får ta del av det som Riksbanken gör. Men visst är det en bekväm signal till de kunder som varit oroliga under våren och hösten, säger Annika Winsth.

Sänkt BNP-prognos

Annika Winsth pekar på det faktum att en eventuell finanskris kan ge sänkta räntor men att det även kan leda till andra negativa effekter.

– Vår bedömning är att arbetslösheten kommer stiga och sysselsättningen går ner. Många företag har signalerat att de kommer stå på tå. Det gäller bland annat företag inom industri och detaljhandeln. Det kan skapa osäkerhet hos hushållen.

Enhälliga

Riksbankens direktion beslutade enhälligt att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig däremot mot räntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

De förordade en räntebana som ligger kvar på 2 procent till och med mitten av 2013 och sedan stiger till en nivå på 3 procent vid slutet av prognosperioden.

Även BNP-prognosen sänktes av Riksbanken för 2012 från 2,2 procent till 1,7 procent. För 2013 sänkte Riksbanken BNP-prognosen från 2,5 procent till 2,4 procent.

Vad gäller inflationen väntas den bli 2,1 procent 2012 mot tidigare prognos på 2,7 procent. För 2013 sänks inflationsprognosen också från 2,8 till 2,6 procent.

ANNONS

Mumindagen närmar sig - fira det med att köpa den populära muminmuggen Fiske!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert: