30 lodjur får skjutas i mellersta Sverige

Länsstyrelserna får själva besluta om lodjursjakten.

Det beslutade Naturvårdsverket i dag.

Norra området får besluta fritt, i mellersta delarna får högst 30 lodjur skjutas och i söder tillåts endast skyddsjakt.

Jakten på lodjuren drar igång i mars. I dag kom beslutet från Naturvårdsverket som innebär att det blir länsstyrelserna som får avgöra hur många djur som ska skjutas.

Beslutet innebär att det norra rovdjursområdet får full rätt att besluta om skydds- och licensjakt under tre år. I mellersta området få länsstyrelserna själva besluta om antalet djur, men det blir ett tak på 30 under åtta månader.

I södra delarna av landet kommer det bara att bli skyddsjakt.

– Som läget ser ut kan vi delegera skydds- och licensjakt fullt ut till norra förvaltningsområdet och det kan bli delegering med tak till mellersta förvaltningsområdet. Däremot kan det inte bli någon licensjakt i södra förvaltningsområdet där tillväxten och spridningen av lodjur går långsamt, säger Susanna Löfgren som är chef för Viltförvaltningsenheten i ett uttalande på Naturvårdsverkets hemsida.

Det betyder på vanlig svenska att man i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands samt Västernorrlands län kan få bedriva skyddsjakten fullt ut.

I det mellersta området är det inte lika stor tillgång på lo, där hamnade taket på 30 djur. Naturvårdsverket betonar att det inte rör sig om en tilldelning för jakt utan ett utrymme som länanen kan besluta inom.

Stabil eller minskande

Enligt Naturvårdsverkets prognos för vintern 2010/2011 uppskattar antalet lofamiljegrupper till 247 för hela landet. En rapport visar att lodjurspopulationen minskar eller är stabil inom 80 procent av utbredningsområdet.

"Utan legal jakt förväntas ingen förändring av lodjurspopulationen från 2011 till 2012, men osäkerheten är mycket stor och lodjurspopulationen kan mycket väl minska eller öka utan legal jakt".

– Trenden visar på att lodjursstammen minskar. Det är delvis en följd av ökad jakt i renskötselområdet. En av flera andra tänkbara förklaringar är att populationen är mättad i vissa län i mellersta förvaltningsområdet, att det inte finns tillräckligt med byte för fler lodjur, säger Susanna Löfgren.

Högre än väntat

Jägareförbundets tidning Svensk Jakt har tidigare skrivit att man trodde att tilldelningen kunde bli högre än väntat:

"För några veckor sedan spåddes årets jakt omfatta omkring 30 lodjur i hela landet, med merparten av avskjutningen inom renskötselområdet. Tack vare jägarnas stora inventeringsinsatser den senaste tiden borde tilldelningen bli betydligt högre än så" står det att läsa där.

Fakta om Lo:

Lo ingår i familjen kattdjur.

Den blir mellan 67 och 140 centimeter lång och väger mellan 8 till 30 kilo. Hanarna är större och tyngre än honorna.

Främst jagar den medelstora hovdjur som rådjur men den kan också ta exempelvis gnagare, harar och skogsfågel.

Honan är dräktig i 68 till 72 dagar och föder en till fem ungar.

Lodjuret är fridlyst sedan 1927.

Lo finns i Skandinavien, delar av Centraleuropa bort till östligaste Sibirien och söderut till Himalaya. I Kanada och delar av nordligaste USA ersätts den av den mindre kanadensiska lon.

KÄLLA: NATIONALENCYKLOPEDIN.

Publisert: