Socialstyrelsen: Vaccinbolaget bär ansvaret

avKarin Ahlborg

NYHETER

Var paniken för svininfluensan motiverad?

Vem bär ansvaret för att människor skadats för livet av vaccinet?

Aftonbladet ställde Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, mot väggen.

Foto: Socialstyrelsen
Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Fanns det något alternativ till Pandemrix för Sveriges del?

– Nej, i praktiken inte. Vi hade upphandlat vaccinet flera år tidigare på regeringens uppdrag. Och Pandemrix var mest fördelaktigt för oss av flera skäl.

Schweiz förbjöd Pandemrix för barn under 18 år, gravida och äldre. Då förstod varken Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket beslutet. Förstår man det bättre i dag?

– Jaså, det känner inte jag till.

Du har kommenterat det

i en artikel den sista oktober 2009.

– Jaha. Det som styr är EU:s rekommendationer och Schweiz är inte med

i EU. Jag vet inte vilka bedömningar de har gjort.

”De friskriver sig”

Läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har friskrivit sig från allt ansvar för skador som uppkommer av Pandemrix. Var det ett villkor för att Sverige skulle få köpa vaccinet?

– De har friskrivit sig från ansvar för ekonomiska skador och så gör alla bolag som säljer vaccin.

Vem bär ansvaret för att människor skadats för livet?

– Ja, det gör ju läkemedelsbolaget men de hanterar inte de ekonomiska ersättningarna.

Hur ska de som skadats få någon ersättning?

– Vi har en läkemedelsförsäkring som nu tittar om det finns ett orsakssamband och de beslutar om ersättningar. De tror att de ska vara klara efter sommaren.

”Var en pandemi”

I backspegeln: Drabbades svenska myndigheter av panik inför svininfluensan?

– Nej.

Vilka lärdomar drar man av den här skandalen?

– Det är viktigt att komma ihåg att enligt vad vi då visste köpte vi in ett testat och godkänt vaccin. Vi hade en pandemi på gång och om man inte gör något orsakar den dödsfall. Nu blev pandemin inte så allvarlig som befarat.

Hur många doser vaccin finns kvar?

– Omkring 5 miljoner.

Vad ska man göra med dem?

– Vi har dem som reserv och en del kommer att bytas ut mot ett nytt vaccin.

Var pandemilarmet överdrivet?

– Nej, det var en pandemi. Vi hade folk som vårdades på intesivavdelningar och folk som dog. Du kan ju fråga dem om de tycker att det var överdrivet.