”De liknar kristdemokrater”

NYHETER

Muslimska brödraskapet står långt ifrån islamistiska diktaturer

Muslimska brödraskapet i Egypten nämns ofta i samband med radikal och totalitär politik.

Men islamologiprofessorn Jan Hjärpe jämför hellre rörelsen med gamla Kristdemokrater.

– De vill att religionen ska tillämpas i politiken, men det ska ske på demokratisk väg, säger han.

I går skickade Irans religiöse ledare, ayatollah Khamenei, en hälsning till Muslimska brödraskapet i Egypten.

– Ge inte efter förrän ni har infört en folklig regim baserad på religion.

Han talade vidare om vikten av att prästerskapet får inflytande i Egypten och påstod att det som nu sker i landet utlöstes av revolutionen i Iran 1979.

Khamenei fick kalla handen direkt.

På sin officiella hemsida svarar Muslimska brödraskapet till den iranske ayatollahn:

En folklig revolution

"Muslimska brödraskapet ser revolutionen som en folklig revolution, inte en islamistisk revolution, och framhåller att Egyptens folkrevolution inkluderar muslimer, kristna, från alla religiösa särgrupper och politiska".

– I dag är huvudlinjen inom Brödraskapet i Egypten politisk islamism. Man avvisar våld som politiskt vapen och ser som sitt mål att upprätta en välfärdsstat, säger Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet.

De radikala elementen har lämnat rörelsen och bildat nya grupper, som Islamiska Jihad och Tafkir wal-Hijra. Kvar finns en moralkonservativ välfärdsrörelse med islamistiska förtecken.

I dag tycker Jan Hjärpe att Muslimska brödraskapets ideologi liknar gammaldags Kristdemokrati. De är konservativa och arbetar praktiskt med välfärd. Många av läkarna runt Tahrirtorget i Kairo är medlemmar i Brödraskapet. Rörelsen driver kliniker, apotek, studiecirklar och skolverksamhet.

Vill ha demokrati

– Numera är man anhängare av demokrati med flerpartisystem. Här har mer sekulära partier uppkommit ur brödraskapet, som Egyptens Centerparti. Det bildades av folk från brödraskapet men räknas nu som självständigt.

Muslimska brödraskapet är inte heller fientliga mot andra religioner. Det märktes tydligt vid årsskiftet när jihadister i Egypten attackerade kristna koptiska kyrkor. Då var rörelsen tidigt ute och fördömde dåden. Och redan 2009 kom ett uttalande från Brödraskapet där man vädjade till regeringen att skydda Egyptens kristna.

– Numera bejakar man den multireligiösa staten. De ser extrema jihadister som främlingar och fiender, säger Jan Hjärpe.

Liknar Kristdemokrater

Det är svårt att veta hur Muslimska brödraskapet skulle agera politiskt. Rörelsen har länge inte fått organisera något parti och är förbjudna att bedriva politiskt arbete.

– Man kan anta att deras agenda skulle likna kristdemokraters eller kanske centerpartisters. Eller ännu snarare Broderskapsrörelsen inom den svenska Socialdemokratin.

När det gäller utrikespolitiken är det välkänt att Muslimska brödraskapet har en fientlig inställning gentemot Israel. De erkänner inte heller landets rätt att existera. Det är dock långt ifrån unikt i Egypten.

– Det är viktigt att framhålla att också de sekulära partierna är mycket negativa till Israel, deras inställning är ungefär den samma som Brödraskapets. Det gäller nog alla oppositionella i Egypten, säger Jan Hjärpe.

Stympning omdiskuterat

Och att Muslimska brödraskapet vill se ett Egypten som liknar den religiösa diktaturen Iran, det avvisar han bestämt.

– De är anhängare avdemokrati och flerpartisystem. I muslimska brödraskapet är det inte imamerna och mullorna som är de ledande, det är en lekmannarörelse. Det skiljer sig tydligt från det iranska systemet.

Straffrätten är ett område där Muslimska brödraskapet skiljer sig radikalt från gammaldags kristdemokrater och svenska Broderskapsrörelsen. Inom rörelsen pågår fortfarande diskussioner om det lämpliga eller olämpliga med stympning, prygling och dödsstraff. Men Jan Hjärpe tror inte att de skulle vilja införa den typen av straff i Egypten.

"Får inte egen majoritet"

– Det är nog ganska säkert att man inte skulle göra som i Saudiarabien, Iran eller Pakistan. Man ser den här typen av straff som nåt som kanske var rätt och riktigt på profetens tid men inte passar i dag.

Att Muslimska brödraskapet skulle bli ett statsbärande parti i Egypten är inte troligt, enligt Hjärpe. Om de ska få direkt inflytande så måste det bli genom en allians med andra partier.

– I verkligt fria val skulle de nog få 15-20 procent av rösterna. Det är mycket, mycket otroligt att de skulle få någon egen majoritet.