Frimurarna – och deras hemliga riter

Få sällskap är omgärdade av så mycket mystik och så många myter som frimurarna. Konspirationsteoretikerna hävdar att orden är en illasinnad sekt som i hemlighet kontrollerar världen – och därmed våra liv. Men frimurarna själva bedyrar att de bara ägnar sig åt välgörenhet och personlig utveckling.

Stort dokument om Frimurarorden