”Lärare okunniga om Förintelsen”

Drygt 70 procent av lärarna svarade fel på minst 8 av 11 frågor

Svenska lärares kunskaper om Förintelsen är dåliga.

Det menar myndigheten Forum för levande historia som gjort en undersökning på 5 081 lärare.

Drygt 70 procent av lärarna svarade fel på minst åtta av elva frågor om Förintelsen.

Forum för levande historia har tillsammans med Anders Lange, professor emeritus i internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet, genomfört en undersökning på ett urval av svenska mellanstadie- högstadie- och gymnasielärare.

Lärarna fick svara på totalt 78 frågeställningar, varav 11 var kunskapsfrågor om Förintelsen (se frågorna nedan).

Endast två av de 5 081 lärarare som svarade hade rätt på samtliga frågor, medan 14 stycken hade rätt på alla 11 frågor utom en.

”Åtminstone när kunskaper om Förintelsen mäts med de frågor som ställdes till respondenterna tycks kunskapsnivån vara låg”, skriver Anders Lange i sin rapport.

Enligt Forum för levande historia ska flera av lärarna ha tyckt att frågorna var för svåra och ”detaljinriktade”, men myndigheten skriver: ”Professionella historiker har emellertid bedömt frågorna som adekvata indikatorer på djupare kunskap om och förståelse av detta tema.”

Frågorna som ställdes i testet:

Vilka av följande läger byggdes huvudsakligen för att mörda judar? (Svarsalternativen är ”Ja”, ”Nej”, respektive ”Vet ej”.)

Dachau.

Chelmno.

Treblinka.

Katyn.

Hadamar.

Gulag.

Bergen-Belsen.


Många tyskar deltog i de tyska styrkornas omfattande avrättningar av civila judar under Förintelsen. Om en person vägrade att delta i avrättningarna, vad skulle, enligt vad du vet, ha hänt med den personen?

Personen skulle ha blivit avrättad.

Personen skulle inte ha blivit avrättad men skulle ha sänts till ett koncentrationsläger.

Familjen i Tyskland skulle ha löpt stor risk att avrättas.

Personen skulle ha omplacerats eller på annat sätt blivit befriad från att delta i morden.

Ingenting särskilt skulle ha hänt.


Systemet med koncentrationsläger infördes kort efter att Nazistpartiet tagit över makten i Tyskland. Det var inte bara judar som fängslades i lägren och det dröjde en tid innan judar fängslades enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Vilket år skedde de första massarresteringarna av judar på denna grund?

1933.

1935.

1938.

1939.

1940.

1941.

1942.

Vet ej.


Antisemitismen var en viktig fråga för det tyska Nazistpartiet. De hävdade att judarna hade för stort inflytande i Tyskland och att de utgjorde ett främmande raselement i den tyska befolkningen. Hur stor andel av den tyska befolkningen var judar (i den meningen att de tillhörde en judisk församling) 1933?

Mindre än 1%

1-5%

6-15%

16-30%

Mer än 30%

Vet ej.


Hur stor andel av de judiska barnen i Europa dödades under andra världskriget?

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Här är de rätta svaren.

Publisert: