”EU blir modernare”

NYHETER

EU-minister Cecilia Malmström om varför hon är för Lissabonfördraget

Lissabonfördraget gör EU modernare och mer öppet.

Det menar Sveriges EU-minister Cecilia Malmström (fp).

– Det här är det mest öppna och demokratiska fördrag som EU har haft, säger hon till aftonbladet.se.

Cecilia Malmström brinner för EU-tanken. I sju år satt hon i parlamentet för folkpartiet. Sedan två år är hon Sveriges EU-minister. Hon är odelat för EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget.

Varför?

– EU har utvidgats från 15 till 27 medlemsländer. Det här fördraget gör EU mer effektivt och det blir lättare att fatta beslut. EU blir också modernare och mer öppet. Till exempel ska ministerrådets möten vara öppna. Man kommer också ha ett medborgarfokus som inte fanns tidigare. Lissabonfördraget öppnar också för utvidgning till fler länder.

Vilken blir den viktigaste förändringen för oss som bor i Sverige?

– Det är ingenting som kommer att märkas i vardagen. Men beslutsordningen ändras i vissa frågor, till exempel när det gäller gränsöverskridande brottslighet. Vi vill fatta beslut på det området och nu blir det enklare.

– För Sveriges del betyder det också att vi får 20 ledamöter i parlamentet mot dagens 19. EU kommer också att tala med en röst i utrikespolitiken. Det blir ett kraftfullare EU.

En del säger att med Lissabonfördraget hamnar makten ännu längre bort och flyttas successivt från Sverige till EU.

Andra säger att Lissabonfördraget betyder mer öppenhet, insyn och mer makt åt riksdagen. Vem ska man lita på?

– Ökad öppenhet och insyn är ganska objektivt. Det skrivs in i fördraget. Men det är också korrekt att fler beslut kommer att fattas genom majoritetsbeslut. Man kan säga att Sverige får mer inflytande på EU-nivå, till exempel när det gäller polissamarbete och i flyktingfrågan. I dag kan den typen av beslut blockeras av enskilda medlemsländer. Den som vill minst kan bestämma takten. Nu ändras det.

En del säger att riksdagens ställning urholkas. Vad tycker du?

– Jag menar att riksdagens ställning stärks. De nationella parlamenten kommer att få information på ett tidigare stadie än i dag. Det blir ett slags remissförfarande. Även kommuner och regioner ska höras innan man fattar beslut. De nationella parlamenten kan också blockera beslut om man tycker att EU är för klåfingrigt.

En del säger att med Lissabonfördraget så förbinder sig Sverige och andra länder att upprusta militärt. Stämmer det?

– Nej. Det man förbinder sig till är en slags solidaritetsklausul. Om ett av medlemsländerna drabbas av en terrorattack eller en katastrof så är de andra länderna skyldiga att ställa upp. Men man kan hjälpa till på olika sätt. En del länder är till exempel med i Nato, andra inte.

Vad betyder Lissabonfördraget för Sveriges försvar?

– Det betyder egentligen inte så mycket. Redan i dag deltar Sverige civilt och militärt i EU-operationer. Det vill vi fortsätta med. Det är positivt och vi får möjligheter att lära oss av andra. Men Lissabonfördraget innebär ingen förändring mot vad som gäller redan i dag.

Vad betyder Lissabonfördraget för arbetsrätten och svenska kollektivavtal?

– Man kan säga att arbetsrätten stärks eftersom rätten till kollektivavtal skrivs in i fördraget. Sedan är det en tolkningsfråga när det gäller lavaldomen. Men den har egentligen inte med Lissabonfördraget att göra. Men rättsprincipen om konflikträtten skrivs in som ett bindande åtagande.

Vad betyder Lissabonfördraget för Sveriges självbestämmande?

– Jag skulle vilja säga att det stärks när vi går till majoritetsbeslut på vissa områden, som migration och brottsbekämpning. Precis som överallt handlar det om att bygga allianser med andra.

Du vill inte ha en svensk folkomröstning om Lissabonfördraget. Varför inte?

– Jag tycker att man ska vara sparsam när det gäller folkomröstningar, generellt. Vi har aldrig tidigare röstat om ett internationellt fördrag och Lissabonfördraget innebär ingen förändring för statsskickets grunder i Sverige.