Sverige förbjuder klusterbomber

Sverige har beslutat skriva på det internationella avtalet om förbud mot klustervapen, bombkapslar som innehåller många små sprängladdningar avsedda att spridas över en stor yta.

Statsminister Fredrik Reinfeldts ger beskedet om undertecknandet till Sveriges Radios Ekoredaktion. Beslutet innebär att tillverkningen upphör av Bombkapsel 90 som ingår i Jas vapenutrustning.

Vi behöver fasa ut den ur vår vapenförsörjning, säger Reinfeldt.

111 länder ingick avtalet vid ett Dublinmöte i Irland i maj.

Varken USA, Ryssland, Kina eller Israel - världens ledande tillverkare av dessa vapen - deltog.

Invändningen mot vapnet är att de små laddningarna inte alltid detonerar genast och kan vålla svåra skador på människor länge efter det att de fällts. Israel använde exempelvis sådana vapen i kriget mot Libanon 2006.

Reinfeldt förklarar Sveriges dröjsmål med undertecknandet med att regeringen ville få frågan utredd av försvaret. Det skulle återkomma med kostnadsberäkningar för ett alternativ. Försvaret har senare sagt att det förmodligen blir något som är dyrare än klustervapnet.

Statsministern jämför beslutet om klusterbomber med att Sverige undertecknade konventionen mot antipersonella minor 1999. Han anser att de två förbuden är en del av en svensk nedrustningsambition.

TTs

Publisert: