”Alla har något att dölja”

Läsarna och Pär Ström om signalspaningslagen

Yttre hot som terror, massförstörelsevapen och tekniska sabotage.

Det är några av skälen till lagförslaget som gör det möjligt för staten att läsa e-post och fax som passerar Sveriges gränser.

Men läsarna reagerar starkt mot den debatterade signalspaningslagen.

– Terrorister krypterar säkert alla sina mail så hela denna idé borde slängas i papperskorgen direkt. Jag vill inte att någon ska sitta och läsa mina privata mail, helt oacceptabelt, skriver signaturen "Nicke_F" i aftonbladet.se:s forum.

Han är en av många som diskuterat signalspaningslagen och han är långt ifrån ensam om att tycka att den kan vara kränkande för privatpersoner.

– Jag har inget att dölja men vill ändå inte bli övervakad på det sättet. Jag vill inte bli sedd som en potentiell brottsling av staten bara för att vissa är det, skriver signaturen "Laeskburken".

Filtreras

Pär Ström är integritetsombudsman på tankesmedjan Den nya välfärden. Han är själv mycket skeptisk till det nya lagförslaget och förstår läsarnas kritik.

Innebär lagförslaget att i princip alla blir övervakade?

– Ja, alla kommer bli övervakade i den bemärkelsen att kommunikationen kommer att filtreras. Programvara går igenom mejl och letar efter sådant som är intressant. Sedan hamnar ju inte allt på en persons skrivbod på FRA. Men redan när mitt mejl har filtrerats har kränkningen enligt min mening ägt rum.

Enligt Pär Ström hemlighåller myndigheterna hur sökprocessen ska gå till men det handlar om bland annat sökord.

– Men man kan också se vem som skickar till vem, avsändaradress och mottagardress, datum och klockslag, eller andra möjliga kombinationer.

Folkomröstning

Signaturen "Kyoto" anser att folket borde ha fått vara med och bestämt i den här viktiga frågan.

– Nej, om den här lagen går igenom så kan vi (så som många andra redan har skrivit) glömma begreppet demokrati och allt vad det innebär. Egentligen borde man väl ha haft en folkomröstning om något som kan påverka människors liv så mycket, skriver "Kyoto" i aftonbladet.se:s forum.

Pär Ström håller med "Kyoto om att en folkomröstning hade varit en god idé.

– Det här handlar ju om ett avskaffande av brevhemligheten. Man borde ha haft en folkomröstning och den hade de säkerligen förlorat.

Men även om Pär Ström är mycket skeptisk till lagförslaget, hoppas han att något gott ska komma med det.

– Allt är på gott och ont. Förhoppningsvis gör det väl någon nytta. Men sedan anser jag att kränkningen är alldeles för stor för att den ska vara motiverad.

Kryptering

Vissa läsare misstänker att terrorister ändå kommer kunna slinka igenom filtreringen med hjälp av kryptering.

– Hur många terrorister tror man egentligen kommer att fastna i filtrena? Ägnar man sig åt så avancerad brottslighet som terrorism så vet man nog hur man krypterar sin internettrafik, skriver "Sonar", i likhet med "Nicke_F" i aftonbladet.se:s forum.

Kommer man kunna ta fast några terrorister? Krypterar inte de sin e-post?

– Både ja och nej. Ju fler som krypterar desto jobbigare blir det för myndigheterna att ta del av det som skrivs. Men samtidigt jobbar ju de med dekryptering och använder superdatorer, säger Pär Ström.

”Överdrivet oroliga”

Det finns dock läsare som inte tycker att lagförslaget är att anses som något större hot.

– Jag tror ni är överdrivet oroliga. Detta har förekommit under en lång tid. Den enda skillnaden är att det blir lagligt nu. Meningen med lagen är inte att avlyssna vanliga laglydiga medborgare utan att samla in information om eventuella hot mot Sverige, skriver "Smirren".

Men om man inte har något att döja då - varför ska man då vara orolig?

– Definitivt av det enkla skälet att alla har något att dölja. Det har inget med kriminell verksamhet att göra. men alla har privata detaljer de vill ha för sig själva. Det kan röra relationer, politiska åsikter eller sjukdomar. Saker som är lite känsliga och som man inte vill dela med vem som helst.

Publisert: