Ny imamutbildning i Sverige

Imamen Salahuddin Barakat välkomnar initiativet.
NYHETER

Sverige får sin första statligt finansierade imamutbildning.

Den kommer att starta i Stockholm i höst, rapporterar Ekot.

Sveriges första statligt finansierade imamutbildning kommer att starta i Kista i höst, rapporterar Ekot.

"Jag välkomnar det", skriver Malmöimamen Salahuddin Barakat i en kommentar till TT.

– Behovet är stort. I dag är det lekmän som leder de flesta församlingarna i landet, så det krävs att det finns människor som är utbildade i Sverige, säger Abdulkader Habib, rektor vid Kista folkhögskola, som ligger bakom utbildningen, till Ekot.

”Ett steg framåt”

Den nya utbildningen finansieras med folkbildningsanslaget, ett statsbidrag som årligen fördelas till landets folkhögskolor.

"Det är ett steg framåt", skriver Malmöimamen Salahuddin Barakat till TT.

Enligt honom finns ett stort intresse för högre utbildning inom islam och för att bli imam. Lättillgängligheten är en orsak till varför han anser att det är viktigt att få till en högre islamutbildning i Sverige.

"Det finns fler orsaker. Dels handlar det om att få en islamutbildning som är lokalt förankrad för att kunna adressera de lokala förhållandena och ge studenterna kompetens att göra detsamma. Särskilt viktigt är det för kvinnor som på grund av olika orsaker ofta finner det svårare att studera islam utomlands", skriver Salahuddin Barakat till TT.

Inte tillräckligt kompetenta

I dag saknas möjligheten till högre konfessionella teologistudier inom islam. Salahuddin Barakat menar att islamologer i Sverige inte är tillräckligt kompetenta i muslimsk teologi och rättslära.

"Det finns få relevanta initiativ, förutom Islamakademien och Kista folkhögskola, vad jag känner till i Skandinavien. Ingen av dem är på universitetsnivå", skriver Salahuddin Barakat.

TT