Högskoleprovets värde kan förändras

NYHETER

Regeringen vill utreda antagningen till högskolan och se över högskoleprovets roll. Det skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, på DN Debatt.

Tillträdessystemet till högskolorna och universiteten är i dag för obegripligt och oförutsägbart, enligt regeringen. Huvudvägen ska "baseras på studenters meriter från gymnasieskolan".

En särskild utredare ska nu bland annat se över om högskoleprovet ska få en mer begränsad roll eftersom provet i dag har en annan betydelse än vad som från början var tänkt. "Ett starkt resultat på högskoleprovet redan under gymnasietiden kan skapa negativa effekter för gymnasiestudierna", skriver Hellmark Knutsson.

Utredaren ska ta ställning till om ett system med meritpoäng ska finnas eller inte. Överhuvudtaget är systemet för krångligt och svårbegripligt och det vill regeringen ändra.

Det bör också bli lättare att nå grundläggande behörighet genom arbetslivserfarenhet. Det kommer att underlätta ett livslångt lärande, enligt regeringen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM