M-hot om kommunala åldersbedömningar

avErik Melin, John Granlund

NYHETER

Backas upp av partiets migrationspolitiska talesman

1 av 2

Kommunerna sätter allt större press på Migrationsverket om de ensamkommande flyktingarna.

Nu hotar fyra M-toppar i en debattartikel med att kommunerna själva ska börja med åldersbestämningar om inte myndigheten agerar.

– Jag delar den problembild som de har, vi måste få åldersbedömningarna på plats av en mängd olika skäl, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesman för Moderaterna.

Kommunerna runt om i landet har varit hårt pressade för att få till stånd ett värdigt mottagande för de 35 369 ensamkommande minderåriga som anlänt till Sverige under 2015.

Nu går fyra M-toppar i Stockholms län ut med en debattartikel i Svenska Dagbladet och kräver att Migrationsverket börjar åldersbestämma de ensamkommande direkt vid ankomsten till Sverige.

Framhåller okänt dokument

I debattartikeln, som är undertecknad av kommunalråden Michaela Fletcher, Österåker, Leif Gripestam, Täby, Olle Reichenberg, Danderyd och Martina Mossberg, Haninge, skriver man att Migrationsverket inte gör någon åldersbestämning av dem som säger sig vara ensamkommande vid ankomsten till Sverige utan i stället agerar man utifrån muntliga uppgifter. Först i slutet av asylprocessen, efter 8-15 månader, genomförs en åldersbestämning och då har personen redan hunnit börja i skola samt blivit placerad i kostsamma familjehem eller HVB-hem, skriver politikerna.

Mot bakgrund av sitt krav på tidigare åldersbestämningar lyfter de fyra kommunalråden fram en tidigare okänd intern konsekvensanalys från Migrationsverket där det slås fast att ”Migrationsverkets beslut avseende en asylsökandes ålder inte är bindande för andra aktörer, exempel­vis enskilda kommuner”.

”Kan bli så”

Enligt politikerna innebär det att kommunerna själva kan komma att börja åldersbestämma de ensamkommande – om inte Migrationsverket tar tag i saken. ”Det står andra aktörer fritt att oavsett verkets bedömning i åldersfrågan bedöma en sökande som minderårig eller inte.”, skriver man.

Martina Mossberg (M) säger att kommunala åldersbestämningar kan bli en framtida konsekvens om inte Migrationsverket börjar utföra åldersbestämningar redan vid ankomst till Sverige.

– Det finns ju risk för att det blir så till slut. För ute i kommunerna vill vi göra ett bra jobb. Vi vill ge människor som kommer all möjlighet att få den största hjälp. Men då behöver Migrationsverket ta ansvar för att göra en beräkning om det här är ett ensamkommande flyktingbarn eller inte, säger hon till Aftonbladet.

”Anställ egna läkare”

Centralt hos Moderaterna backar man upp kommuntopparnas krav.

– Jag delar den problembild som de har, vi måste få åldersbedömningarna på plats av en mängd olika skäl. Vi krävde detta redan i höstas när Migrationsverket slutade genomföra dem och problemet har växt sedan dess, säger partiets migrationspolitiske talesman Johan Forssell.

Han vill inte att åldersbestämningar utförs på kommunnivå.

– Vi tycker att det här ska ske i Migrationsverkets regi i alla fall där det är osäkert om åldern är under eller över 18 år. Vi har bland annat föreslagit att Migrationsverket ska anställa egna läkare, säger Johan Forssell.

”Skulle bli väldigt knepigt”

Enligt M-topparna skulle en kommunal ålderbestämning som visar att en vuxen person påstått sig vara underårig leda till att ansvaret för den asylsökande återgår till Migrationsverket. ”När en kommun gör bedömningen att det inte rör sig om ett barn återgår ansvaret att ordna boende till Migrationsverket.”

– Det skulle bli väldigt knepigt och därför är det staten och Migrationsverket som behöver ta det här ansvaret för att göra en beräkning om det är ett ensamkommande flyktingbarn. Det är inte kommunen som ska behöva göra den här åldersbedömningen.