”Jag anser mig ha rätt att bära vapen”

NYHETER

Misstänkte polismördaren kartlade sina fiender

Den misstänkte polismördaren hatade rättssamhället.

Själv ansåg han sig som dess offer med rätt att slå tillbaka.

”Jag anser mig ha rätt att bära vapen”, skrev 55-åringen i ett brev som citerades av åklagare Pär Andersson.

55-åringen, för dagen klädd i en mörk kavaj, följde med som det verkade intresse åklagarens sakframställan under rättegångens första dag.

Pär Andersson beskrev hur den misstänkte under åren 2005 till 2007 i detalj kartlade sina fiender inom rättsväsendet.

Han markerade deras adresser på kartblad ur telefonkatalogen och ringade in personernas närmaste anhöriga.

Vid ett tillfälle fotograferade han bilen som tillhörde sambon till den rättsläkare han senare kom att hota.

Sju dagar före dödsskjutningen i Nyköping skrev den misstänkte ett brev där han rättfärdigade de brott han tidigare dömts för.

”Jag kommer aldrig att vidgå att jag har felat. Jag känner stolthet över att jag mejade ner två anfallande ligister. Jag anser mig ha rätt att bära vapen.”

I den misstänktes bostad hittades senare ett stort antal patroner samt flera böcker och tidskrifter om vapen. Bland annat boken The Gun Digest Book of 9 mm handguns.

– Det vapen han sernare grips med var just en 9 mm-pistol, sa åklagaren.

Pär Andersson redogjorde också för den avancerade vapenutbildning som den misstänkte genomgått i USA.

Det har kartlagts att den misstänkte har god kunskap om att använda vapen, sa Andersson.