Många slarvar i Skåne med sina bilbälten

NYHETER

Landskrona sämst i ny undersökning

Skärpning Landskrona! Ni är sämst på bilbälte. Det visar NTF:s stora undersökning i Skånes kommuner. Bäst är kvinnor.

Frida Malmborg tar på sig bältet, något som skåningar är dåliga på.

Trots att resenärer har 50 procent större chans att överleva en bilkrock med bälte än utan, är det många skåningar som slarvar. Därför har Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, genomfört Skånes hittills största bältesmätning.

– Vi ville få en helhetsbild och har för första gången varit på plats i Skånes alla 33 kommuner, säger Anders Ericsson.

Landskornaborna sämst

Genom att studera bilister i korsningar och rondeller har resultatet visat på stora skillnader i bilbältesanvändning mellan Skånes kommuner. Ju fler kommuninvånare, desto högre bältesanvänding, visar undersökningen.

– Sämst är Landskronaborna. Endast 63 procent använde bälte i jämförelse med Kävlinge där 96 procent använde bilbälte, säger Ericsson.

Undersökningen genomfördes i tätorter och omfattade både förare och passagerare i framsätet.

Kvinnorna dominerar

Precis som vid tidigare års mätningar fortsätter kvinnorna att dominera statistiken. I genomsnitt är de tio procent bättre på bilbälte än män.

Största skillnaden uppmättes i Helsingborg där siffran var 85 procent för kvinnor men endast 67 procent för män. Allra sämst är männen i Landskrona, endast 61 procent använde bälte.

Nadia Bhere