Människa spred mul- och klövsmittan

NYHETER

Brittiske miljöministern: Det kan ha varit sabotage

Foto: Härifrån spreds mul- och klövsjukan. Slarv av personalen eller sabotage?

Utredarna tror att en människa kan ha fört med sig mul- och klövviruset från forskningslaboratoriet i södra England. Den brittiske miljöministern utesluter inte sabotage.

Den brittiska regeringens sex utredare har slagit fast att det mycket smittsamma viruset med "stor sannolikhet" kommer från det statliga institutet för djurskydd i Pirbright. Det inrymmer två forskningslaboratorier - ett statligt och ett privat.

Från vilket av labben smittan härrör är inte klarlagt.

Avståndet från laboratorierna till de smittade gårdarna är mindre än en mil. Det bedöms ända vara för långt för att smittan skulle ha kunnat nå gårdarna via vatten. Inte heller anses det troligt att viruset skulle ha läckt ut från forskningsanläggningen via luften.

Sabotage

Det troligaste är sålunda att personal på någotdera laboratoriet - genom slarv eller medvetet - burit viruset med sig.

Miljöminister Hilary Benn utesluter inte sabotage.

- Sanningen är att vi inte vet. Det är därför ytterligare undersökningar måste göras, sade Benn till The Times nätupplaga.

Laboratorierna slår emellertid ifrån sig - säkerheten på anläggningen är hög. Några tecken på att personer skulle ha kunnat föra med sig viruset ut har inte upptäckts.

Utredningen koncentreras till perioden 14-25 juli, den tid då smittan torde ha kommit ut. Vid den tidpunkten pågick småskaliga experiment i det statliga laboratoriet, medan det privata Merial höll på med en storskalig produktion, skriver The Times.

Utpekad

Nära gården som först smittades har anställda vid Pirbright täppor där de odlar grönsaker. En anställd vid Merial följde utredarna till koloniområdet i tisdags.

I brittiska medier har den anställde utpekats som smittspridare. På onsdagen tvingades utredarna säga att det inte finns något som binder personen till sjukdomsutbrottet.

Trots ett tredje misstänkt utbrott av mul- och klövsjuka lättade myndigheterna på förbudet mot transporter av klövdjur. Besättningar ska få föras till slakt i nästan hela landet.

EU beslöt att behålla exportförbudet mot kött från brittiska klövdjur. Storbritannien, förutom Nordirland, betraktas som högriskzon så länge osäkerhet råder.

TT