Här finns landets sämsta kollektivtrafik

NYHETER

VL:s trafiknät får bottenbetyg

Kollektivtrafiken i Västmanland är sämst utbyggt i landet.

Trots att länet ligger i Mälardalen - Sveriges kollektivtätaste område - erbjuds här lägst antal kilometer kollektivtrafik per invånare.

En ny rapport från Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, visar att det i Västmanland erbjuds 37 kilometer kollektivtrafik per invånare.

Det är lägst i Sverige. Trots att länet ligger i Mälardalen, Sveriges kollektivtätaste område.

-Vi har gjort neddragningar under många år och det har vi känt av, säger VL:s områdeschef, Ann Berg, till VLT:s nätupplaga.

Inför nästa år satsas det dock lite mer på kollektivtrafiken. Bland annat ska turtätheten öka på 500-linjerna, de bussar som går mellan tätorter i länet.

Daniel Boman