34 100 gjorde högskoleprovet

NYHETER

Specialprov för olika ämnen på väg

På lördagen svettades 34 100 studiesugna över högskoleprovet.

Men framtidens blivande läkare får kanske skriva ett specialutformat prov i stället, där deras fallenhet för "mellanmänskliga relationer" bedöms.

Högskoleverket håller på att ta fram specialutformade prov som är inriktade på att bedöma studenternas talang för ett ämne.

- Det är bra att man utvecklar dem, som en del i att betona kvalitén i högskolan. Det är inte säkert att samma prov kan användas lika bra för en teknisk utbildning som för en medicinsk utbildning, säger Peter Honeth som är statssekreterare på utbildningsdepartementet.

Hittills har Högskoleverket tagit fram förslag på två prov. Ett inriktat på teknik som skulle kunna tas i bruk nästa år, och ett för vårdutbidlningar som kan bli färdigt till året därpå.

Får bestämma själva

De så kallade områdesproven sållar alltså bort ingenjörer med tummen mitt i handen och läkare som saknar empati.

- De gör det lättare att hitta lämpliga individer, berättar Håkan Forsberg som är chef för Högskoleverkets utredningsavdelning.

Från och med nästa höst får högskolorna själva bestämma vilket urval som ska användas för 20 procent av studenterna och då skulle områdesproven kunna användas.

Ytterligare en förändring i antagningen till högskolan aviserades i budgetpropositionen. Det gäller den så kallade 25:4-regeln, som regeringen vill slopa.

De som inte har behörighet genom studier på gymnasiet eller komvux har i dag möjlighet att söka till högskolan, om de är över 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet samt godkända betyg i svenska och engelska.

- Det finns väldigt mycket som talar för att den regeln har spelat ut sin roll, säger Peter Honeth.

Fler bedömningar

Även i fortsättningen ska arbetslivserfarenhet kunna vara en väg in på högskolan. Men det ska inte ske med automatik för alla som har jobbat i fyra år.

- Huvudvägen in för dem bör i stället vara en bedömning av deras reella kompetens, säger utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) till Svenska Dagbladet.

Redan i dag har högskolorna möjlighet att själva bedöma de sökandes kompetens, men det används i ganska begränsad omfattning. Om 25:4-regeln avskaffas lär bedömningarna bli fler.

- Det är klart att det kan bli en ökad administration för högskolorna. Å andra sidan ligger det i deras intresse att de får studenter med rätt kompetens för studierna, säger Peter Honeth.

Fakta/ Högskoleprovet

Facit till högskoleprovet 21/10 2006

Lina Österberg/TT