Miljonregn över skånska gods

Publicerad:
Uppdaterad:

Slottsherrar får mest EU-bidrag

1 av 2
Björnstorps gods, ett par mil utanför Lund. Dess ägare, friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, som också äger Svenstorps gods, får Sveriges högsta EU-bidrag på drygt sex miljoner. Foto: URBAN ANDERSSON

Bidragsmiljonerna regnar över de skånska godsägarna. Vid årsskiftet betalades en miljard kronor ut till de skånska bönderna.

Pengarna kommer från EU och är avsedda för att kompensera bönder så att de ska kunna vara konkurrenskraftiga mot länder som har betydligt lägre priser.

Thure Gabriel Gyllenkrok på Björnstorps slott är den som kammade in i särklass störst stöd i landet.

Drygt sex miljoner kunde han inkassera av Jordbruksverket.

15 av 20 gårdar finns i Skåne

Men att pengarna går till de som redan har det gott ställt, adel och godsägare, håller Jordbruksverkets informationschef Anna Olsson inte med om.

– Man kan inte bara äga mark och hämta hem pengar. Marken måste brukas och bidraget är riktat till den som gör det.

– Många av gårdarna drivs i?dag som stora företag, säger hon.

Av de 20 gårdar som fått mest stöd i landet återfinns 15 i Skåne, visar Punkt SE:s granskning.

Bidragstoppen

Daniel Persson

Publicerad: