Mutundersökning mot Schenström och Pihlblad

avSusanna Vidlund, Robert Triches

NYHETER

”Har försökt tillskansa sig sekretessbelagd information i utbyte mot öl och vin”

1 av 3
"Delikat problem" En anmälare undrar hur vanligt det är att regeringstjänstemän låter sig bjudas av journalister.

Den politiske reportern Anders Pihlblad anmäls nu för bestickning.

Även hans arbetsgivare TV4 har anmälts till Riksenheten mot korruption.

I dag fattade också överåklagare Christer van der Kwast beslut att inleda en förundersökning om misstänkta mutbrott mot både TV4-reportern Anders Pihlblad och förre statssekreteraren Ulrica Schenström.

”Pihlblad och TV4 har enligt trovärdiga pressuppgifter otillbörligen försökt tillskansa sig sekretessbelagd information från Statsrådsberedningen i utbyte mot öl och vin för 941 kronor", skriver Mats Flodin som är en av de två personer som står bakom anmälningarna.

– Jag såg på tv i går kväll att Christer van der Kwast förväntade sig en anmälan om mutbrott mot Ulrika Schenström. Jag tänkte att om det finns någon som tar emot en muta så måste det finnas någon som mutar också. Och i det här fallet borde det ju vara Pihlblad och TV4, säger Mats Flodin till aftonbladet.se.

Varför gjorde du anmälan?

– Jag tycker det här är en viktig fråga och man måste se till två sidor av myntet. En statssekreterare har tillgång till en stor mängd sekretessbelagd information och man vet inte vad det får för konsekvenser i framtiden om en sådan mutas.

”Delikat problem”

Ytterligare en anmälan har kommit in till Riksenheten mot korruption. Även den anmälaren nämner krogbesöket och skriver:

"Jag ber er pröva om detta delikata problem kan anses vara en muta för att få "bättre" information om Regeringen och dess arbete".

Anmälaren undrar också hur vanligt det är att "regeringstjänstemän låter sig bjudas av journalister för att bli mer talföra".

”Bröt mot reglerna”

TV4:s nyhetschef Anne Lagercrantz välkomnar att händelsen utreds.

Hur ser du på anmälan?

– Det är bra att det utreds, säger Anne Lagercrantz som är chef på TV4 Nyheterna.

Var har ni för regler kring representation?

– Man ska använda gott omdöme och kan något glas vin, middag och kaffe. Så det är tydligt att Anders har brutit mot representationsreglerna, och det är Anders också medveten om. Det har vi pratat om. Jag vill betona att jag inte har sett en sådan nota med bara dryck. Det förekommer inte. Och det är inte särskilt ofta jag ens får in restaurangnotor. Den vanligaste formen av representation är en fika. Kaffe och en bulle.

Jag har försökt nå Anders Pihlblad för en kommentar. Har han tagit ledigt?

– Han har ju jobbat hela helgen och är rätt trött. Han har jobbat hårt och det är en ordinarie ledighet, ingenting annat.

Tror du att det som har hänt har påverkat tittarnas förtroende för er nyhetsrapportering?

– Det är klart att det inte är bra. Vi vill ha fokus på det hårda journalistiska arbete som vi lägger ner varje dag. Nu är det upp till oss att bevisa att vi förtjänar tittarnas fötroende.

Förundersökningen som Christer van der Kwast har inlett mot Anders Pihlblad gäller misstänkt bestickning. Misstanken mot Ulrica Schenström rör mutbrott.

Aftonbladet.se har försökt nå Anders Pihlblad för en kommentar.