Starka protester mot badet

NYHETER

mp föreslog annat ställe för utvecklingens skull

Att Umeås nya badhus ska ligga mitt i centrala staden har fått miljöpartiet att reagera starkt.

– De tänker inte långsiktigt, säger Alireza Mosahafi, gruppledare i miljöpartiet i Umeå.

Kvarteret Nanna mitt i centrum kommer att bli platsen för det nya badhuset. Men det gläder inte alla. Både miljöpartiet och vänsterpartiet protesterade när förslaget lades fram på partiernas gruppledaröverläggningar på tisdagen.

– Det finns ingen långsiktig tanke bakom det här, säger Alireza Mosahafi.

För trångt i centrum

Miljöpartiets första förslag på plats för badhuset var istället Nydala-området. Byggs anläggningen i centrala Umeå riskeras hela stadsutvecklingen, anser han.

– Det kommer att bli väldigt trångt inne i staden och då försvinner utvecklingsmöjligheterna för centrala Umeå, säger Alireza Mosahafi.

Pekar på utsläppen

Miljöpartiet pekar också på miljöfaktorerna som ett argument mot placeringen.

– I dag klarar vi inte miljökraven på utsläpp från trafiken och bilarna kommer att öka med bygget. Då finns det inte en chans att vi kan klara kraven, säger Alireza Mosahafi.

Frida Sjödin