Barackboende för flyktingar

NYHETER

Sovsalar och barackboende är vad Helsingborg i fortsättningen kommer att kunna erbjuda nyanlända flyktingar.

Kommunledningen skulle vilja ha ett tillfälligt stopp i mottagandet.

– Det finns bättre förutsättningar i många andra kommuner i Skåne, säger Christian Orsing (m), ordförande i utvecklingsnämnden i Helsingborg.

Precis som Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (s) kräver han ökat statligt ansvarstagande i flyktingfrågan.

Så länge asylsökande fritt kan välja var de vill bosätta sig blir fördelningen mellan olika kommuner ojämn.

– Det blir en klustereffekt, när nyanlända flyttar till samma kommuner som sina anhöriga, säger Christian Orsing.

Akut bostadsbrist

I Skåne är det till Malmö, Helsingborg och Landskrona de asylsökande i första hand dras, medan kommuner som Båstad, Östra Göinge och Örkelljunga anses mindre attraktiva, trots en bättre tillgång på bostäder.

Enligt Christian Orsing har bostadsbristen blivit så akut i Helsingborg att även nyanlända barnfamiljer hädanefter måste räkna med att få bo i byggbaracker.

– Tak över huvudet och mat för dagen är allt vi kan erbjuda, säger han.

Den så kallade femklövern i Helsingborg, där utöver de fyra allianspartierna även Sveriges pensionärers intresseparti ingår, kräver att regeringen ser till att ansvaret för att ta emot och hjälpa flyktingar fördelas jämnare över både Europa och Sverige.

TT