Vägdammet från dubbdäck ger astma

NYHETER

I Norge tar man avgift – svenska Vägverket tvekar

Halten partiklar i luften på svenska gator och vägar är bland Europas högsta.

Det är främst dubbdäcken som river upp vägdammet som kan orsaka livshotande sjukdomar.

Men Vägverket har inga planer på att föreslå förbud mot dubbdäck.

Dubbdäcket river upp mycket stora mängder partiklar som följer med i inandningsluften. Det kan leda till lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Det visar bland annat undersökningar beställda av Vägverket och gjorda av trafikforskningsinstitutet VTI.

Folkhälsoproblem

Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson kallar den dåliga gatuluften ett folkhälsoproblem. Han tror dock inte att man ska lösa det med att tvinga bilisterna att köra odubbat.

– Jag tycker det är för tidigt att föra diskussionen om ett förbud, av två skäl. Det ena är att det är väldigt nya data och fakta som ligger till grund för den här debatten och medvetenheten ute i samhället om de här problemen är för låg för att direkt börja diskutera förbud, säger Lars Nilsson till TT.

– Det andra skälet är att vi behöver ha bättre på fötterna när det gäller vilka partiklar som har vilken farlighet. Vi behöver lite mer forskning.

Det sade han i samband med att problemen kring vinterdäck och luftkvalitet diskuterades vid trafikforskningsinstitutet VTI:s Transportforum i Linköping på onsdagen.

Avgifter i Norge

Vägverket vill inte heller överväga geografiskt begränsade förbud, till exempel i Stockholm eller Göteborg.

– Jag tror det finns utrymme för många stockholmare att använda vinterdäck utan dubb, medan det finns större anledning att ha dubb i andra delar av landet. Lokala förbud eller lokala avgifter har jag inte tänkt på, men där finns ju alltid ett gränsproblem. Folk bor ju inte bara i Stockholm utan rör sig mellan Stockholm och andra delar av landet, säger Vägverkets miljödirektör.

– I Norge har man avgiftsbelagt dubbkörning i de fyra största städerna. För att förbättra luftkvaliteten forskar man också kring effekterna med olika mängder dubb i däcket.

Höga halter

I Linköping redogjorde VTI-forskaren Mats Gustafsson för vad man i dag vet om vinterdäckens, och framför allt dubbdäckens, påverkan på luftkvaliteten. Han visade bland annat ett diagram över partikelhalter från Södra länken i Stockholm. Halterna mångdubblades så fort dubbdäcken kom på.

– Det finns inget tvivel om att dubbdäcken är mycket viktiga för partikelhalten, säger Mats Gustafsson.

De olika partiklarnas medicinska påverkan är långt ifrån klarlagd. Men enligt VTI:s sammanställning står det klart att det vägdamm som bildas vid bland annat dubbkörning har en tydlig koppling till astmabesvär.

Ökar säkerheten

Däremot finns det inga som helst tvivel om dubbdäckens förträfflighet på isunderlag. Där ger undersökningar från Sverige, Norge och Danmark samma entydiga svar: Dubbarna ökar friktionen, kortar bromssträckan och minskar därmed risken för olyckor.

Det kan också vara så att dubbkörning ökar säkerheten för andra trafikanter. Genom att vägbanan rivs upp ökar friktionen även för dubblösa däck.

Lathund för vinterdäck

Regeln är att vinterdäck krävs men dubbdäck får användas.

För båda typerna gäller att det ska vara vinterväglag när man använder dem.

Simone Söderhjelm, Leif Svensson/TT