Grävde fram okänt hus från 1300-talet

NYHETER

Viktig pusselbit för den medeltida stadsbilden
– största fyndet på tio år

Foto: Helt okänt Michél Carlsson är ansvarig för utgrävningar av medeltidsfyndet i Gamla stan. ”Huset var helt okänt för oss”.

Tidigare okända medeltida huslämningar har hittats i Gamla stan.

Enligt arkeologerna är fyndet det största på tio år.

Huskroppen, som är daterad till 1300-talet, påträffades två meter under marken när Stockholm Vatten skulle anlägga nya ledningsrör i Österlånggatans mynning vid Slottsbacken.

Fyndet består av en stenkällare som legat gömd sedan Gustav Vasas tid.

– Det har troligtvis varit ett bostadshus som rivits till källarplanet för att bereda plats åt de vallgravar som Gustav Vasa lät anlägga för att försvara slottet, säger John Hedlund, arkeolog vid Stadsmuseet.

Viktig pusselbit

Enligt Michél Karlsson, antikvarie och ansvarig för utgrävningarna, utgör fyndet en viktig pusselbit i kartläggningen av den medeltida stadsbilden i Stockholm.

– Det här huset var helt okänt för oss och fanns inte med i våra kartor, säger han.

Vid utgrävningarna hittades även ett mynt från 1300-talet och en pilspets i keramik daterat till 1400-talet.

Samtliga fynd har dokumenterats och ska nu genomgå en djupare analys. Utgrävningarna fylls igen i dag.