Julbord ökar risken för matförgiftning

NYHETER

Svårt för kommunen att utreda – mörkertalet är stort

Foto: 95 misstänkta fall av matförgiftning i Stockholm har anmälts hittills i år. Men Jamila Berg, 19, är inte rädd för att äta ute. ”Jag har aldrig blivit matförgiftad i Sverige, bara utomlands.”

Hittills i år har nästan 100 utbrott av matförgiftning anmälts på Stockholms krogar.

Men mörkertalet är stort och i de flesta fall har kommunen svårt att följa upp smittorna.

Dagligen får Stockholms stads smittskyddsenhet samtal från personer som misstänker att de matförgiftats. Men endast vid de fall där anmälningarna mot en krog är två eller fler klassas det som ett misstänkt utbrott.

– Det beror på när, var och hur de blivit sjuka. Är man ofta ute och äter är det omöjligt att säga var man blivit sjuk, säger Margareta Edlund, hälsoskyddsinspektör vid miljöförvaltningen.

30-tal utbrott

Hittills i år har 95 sådana fall uppdagats i Stockholm. Enligt Margareta Edlund är det färre än tidigare år, men hon tror att mörkertalet är stort och att verkligheten ligger i linje med hur det sett ut den senaste tiden.

– Det är ofta vi är för sent ute. Gästerna som blir sjuka går sällan till doktorn och då hinner det gå över, säger Margareta Edlund.

På Smittskyddsinstitutet handläggs ett 30-tal utbrott om året i länet.

Större risk vid julbord

Vid julborden ökar risken för matförgiftning men enligt Bo Svenungsson, smittskyddsläkare på Smittskyddsinstitutet, finns ingen anledning till oro.

– Vid hanteringsbara rätter som julbord och smörgåsbord är risken alltid lite större, och det händer att vi får utbrott av och till. Men så länge maten byts ut frekvent ska det inte vara någon fara, säger han.

Fotnot: Smittskyddsenheten uppmanar alla som misstänker att de drabbats av matförgiftning att anmäla det till Livsmedelskontrollen.

Telefon: 08-508 288 88