Elever söker bonde

NYHETER

”Bonden har fått en ny image”

På fem år har antalet elever på Lillerudskolan fördubblats. En bidragande orsak kan vara tv-succén Bonde söker fru.

– Bonden har fått en ny image, säger Peter Pettersson på Lillerudskolan.

För tio år sedan befann sig naturbruksgymnasiet Lillerud i en svår kris. Det låga intresset för naturbruksprogrammet gjorde att skolan hotades av nedläggning.

– Vi hade svårigheter ens få in 30 elever per år, säger Peter Pettersson.

Startade hästprogram

Men så startade skolan ett hästprogram som vände den negativa trenden. Sedan dess har antalet sökande elever ökat stadigt samtidigt som skolan utökat antalet platser.

De senaste fem åren har antalet elever på Lillerud fördubblats från 150 till drygt 300. Mycket tyder på att tv-programmet Bonde söker fru, som började sändas 2006, påverkat ungdomarnas intresse för jordbruk och djurhållning.

Ny image

– Programmet har säkert gjort att folk fått upp ögonen för de här yrkena. Bonden har fått en ny image. Nu inser folk att även bönder kan vara moderna, säger Peter Pettersson.