Domen mot friade läkarna överklagas

NYHETER

De tre läkare som åtalats för mutbrott i samband med en Pragresa friades av Jönköpings tingsrätt.

Nu överklagas domen av statsåklagare Nils-Eric Schultz.

– Det finns skäl för en hovrätt att pröva fallet, säger han.

Målet i Jönköpings tingsrätt är det första som prövat lagstiftningen om mutbrott inom vårdsektorn. Läkarna friades i september i år från misstankar om att ha fått bidrag till en resa från läkemedels- och implantatföretag.

Nu överklagas tingsrättens dom till Göta hovrätt.

Statsåklagare Nils-Eric Schultz har drivit fallet som ett pilotfall för att få klarhet i vad som gäller i relationen mellan läkare och representanter för läkemedelsbranschen.

– Jag ser det fortfarande som ett pilotfall, säger Nils-Eric Schultz.

I tingsrätten ansåg åklagaren att företagens bidrag till resan var en belöning för att kliniken använde deras produkter.

Tingsrättens bedömning baserades på att bidragen fördelades på var och en i gruppen. Sammanlagt deltog ett 40-tal personer från olika yrkeskategorier i resan till Prag.

– Jag vill att hela beloppet ska vara utgångspunkt för beräkningen, säger Nils-Eric Schultz.

Anstånd har begärts för att få in ny bevisning. Statsåklagaren vill bland annat se en ytterligare utredning angående produkterna.